Nhận diện và đấu tranh với hoạt động tuyên truyền chống phá lực lượng Công an

14/08/2019 / BLOG PHẢN BIỆN

Lực lượng CAND luôn phải đối mặt với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng chống đối. Hiện nay, việc tấn công, chống phá lực lượng CAND được các đối tượng thù địch, phản động, cơ hội chính trị thực hiện một cách thường xuyên và trên nhiều mặt.

CHI TIẾT

Đập tan âm mưu, hoạt động khủng bố của tổ chức phản động lưu vong “Triều Đại Việt”

12/08/2019 / BLOG PHẢN BIỆN

“Chiến công này đã góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tạo môi trường tốt cho các hoạt động đối ngoại, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội, Đại lễ Vesak...”, đó là đánh giá của lãnh đạo Bộ Công an về công tác đấu tranh với tổ chức phản động lưu vong “Triều Đại Việt”.

CHI TIẾT


ĐỦ CĂN CỨU ĐỂ “TREO CHÉN” VĨNH VIỄN ĐỐI VỚI LINH MỤC NGUYỄN HUYỀN ĐỨC

06/08/2019 / BLOG PHẢN BIỆN

“Treo chén” là cách nói của dân gian, đúng ra theo giáo luật phải gọi là “bị rút năng quyền ” dành cho một linh mục Công giáo đa làm những điều sai trái vi phạm giáo luật, đi ngược với lợi ích của giáo hội và xã hội. Một khi đã bị “bị rút năng quyền” tạm thời hay vĩnh viễn thì  linh mục đó không có quyền thực hành mọi tác vụ - năng quyền của mình kể cả trong và ngoài giáo phận như cử hành các lễ tạ ơn, cử hành các bí tích rửa tội, thêm sức, hòa giải, xức dầu bệnh nhân và chứng hôn, không được giảng dạy giáo lý và tin mừng,...(giáo luật số 1333).

CHI TIẾT


Nhận diện thủ đoạn lợi dụng quyền của người dân tộc thiểu số để chống phá chế độ

05/08/2019 / BLOG PHẢN BIỆN

Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, trong những năm qua, quyền của người dân tộc thiểu số (DTTS) luôn là một trong những vấn đề chiến lược được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

CHI TIẾT


BÃI TƯ CHÍNH VÀ SỰ KHÔN NGOAN TRONG CÁCH ỨNG XỬ CỦA VIỆT NAM

03/08/2019 / BLOG PHẢN BIỆN

Nhân dân cả nước HÃY ĐỒNG LÒNG, HƯỚNG VỀ BIỂN ĐÔNG, ủng hộ cả về tinh thần và vật chất để những người lính hải quân, cảnh sát biển có thể yên tâm chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. TRÁNH NGHE THEO SỰ XÚI GIỤC CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỐNG ĐỐI để có hành động “đâm sau lưng” chính những người đang ra sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của chúng ta.

CHI TIẾT


Kẻ bị truy nã “đi lạc” vào hội nghị về thăng tiến tự do tôn giáo

30/07/2019 / BLOG PHẢN BIỆN

Lâu nay, lĩnh vực tôn giáo luôn là mảnh đất để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng khai thác triệt để, coi đó là công cụ hữu hiệu để chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng thường tạo dựng sự kiện để xuyên tạc, quy chụp Việt Nam không có tự do tôn giáo, người dân không có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

CHI TIẾT
ĐỪNG ĐÁNH MẤT LÒNG YÊU NƯỚC CỦA CHÍNH MÌNH!

24/07/2019 / BLOG PHẢN BIỆN

Trong mấy ngày nay, Việc đài báo trong và ngoài nước đã đưa tin Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế làm phân tâm một bộ phận quần chúng nhân dân. Song, hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc đã bị các lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển, Hải quân nhân dân Việt Nam xử lý kiên quyết, đẩy lùi các tàu của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ra khỏi vùng biển của ta theo đúng pháp luật Việt Nam và Công ước luật biển 1882. Biển vẫn bình yên, an ninh trên biển được kiểm soát.

CHI TIẾT
Bất tuân dân sự - một thủ đoạn nguy hiểm

22/07/2019 / BLOG PHẢN BIỆN

Những năm gần đây, để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường sử dụng một thủ đoạn mới mang tên "bất tuân dân sự". "Bất tuân dân sự" thể hiện tư tưởng cực đoan, "vô chính phủ", đang được lợi dụng gắn với cái gọi là xã hội dân sự để chống phá Đảng, Nhà nước, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

CHI TIẾT