TỰ DO SÁNG TẠO KHÔNG PHẢI LÀ SỰ TÙY TIỆN

TỰ DO SÁNG TẠO KHÔNG PHẢI LÀ SỰ TÙY TIỆN

Như rất nhiều quốc gia văn minh khác, ở Việt Nam, tự do sáng tạo nghệ thuật luôn gắn liền với ý thức, trách nhiệm của nghệ sĩ đối... Xem thêm

ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC PHAI NHẠT LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, DAO ĐỘNG, HOÀI NGHI

ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC PHAI NHẠT LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, DAO ĐỘNG, HOÀI NGHI

Quy định 37-QĐ/TW có một số nội dung mới như đảng viên không được: phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không... Xem thêm

CHỮA BỆNH KHOE MẼ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

CHỮA BỆNH KHOE MẼ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Thế nhưng sự khoe mẽ, khoác lác của những người làm quan xưa kia, những cán bộ ngày nay thì lại có hại vô cùng. Bởi sự khoác lác... Xem thêm

CHUYÊN GIA NGA: VIỆT NAM CẦN RÚT RA BÀI HỌC TỪ SỰ KIỆN LIÊN XÔ SỤP ĐỔ

CHUYÊN GIA NGA: VIỆT NAM CẦN RÚT RA BÀI HỌC TỪ SỰ KIỆN LIÊN XÔ SỤP ĐỔ

Việt Nam nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng phải phân tích kỹ quá trình sụp đổ của Liên Xô. Đó là ý kiến của ông... Xem thêm

BẢN LĨNH VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG TOÀN CẦU HÓA

BẢN LĨNH VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG TOÀN CẦU HÓA

Bản lĩnh văn hóa Việt Nam không chỉ là những vấn đề về văn hóa, mà cao hơn, quan trọng hơn phải được thể hiện trong tầm nhìn xa... Xem thêm

KHÁT VỌNG DÂN TỘC VÀ SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN NHÂN DÂN

KHÁT VỌNG DÂN TỘC VÀ SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN NHÂN DÂN

Khát vọng dân tộc có vai trò rất quan trọng, nó là động lực trung tâm tạo nên sức mạnh vô song cho dân tộc. Khát vọng dân tộc,... Xem thêm

LỐI ÁP ĐẶT LỖI THỜI

LỐI ÁP ĐẶT LỖI THỜI

Những thành tựu nổi bật mà đất nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong hơn 90 năm qua đã chứng minh cho sự lãnh đạo và... Xem thêm

BỘ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG: CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG LỢI DỤNG DANH NGHĨA BÁO CHÍ ĐỂ SÁCH NHIỄU, HOẠT ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT

BỘ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG: CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG LỢI DỤNG DANH NGHĨA BÁO CHÍ ĐỂ SÁCH NHIỄU, HOẠT ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT

Đó là tình trạng một số cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, cộng tác viên có hành vi vượt quá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, với... Xem thêm

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG

Công tác chính trị - tư tưởng được Đảng ta luôn đặt lên hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ... Xem thêm

30 NĂM LIÊN XÔ SỤP ĐỔ VÀ BÀI HỌC VỀ QUẢN LÝ VĂN HÓA, TƯ TƯỞNG: “NGỌN LỬA NHỎ” THIÊU RỤI CẢ NỀN BÁO CHÍ

30 NĂM LIÊN XÔ SỤP ĐỔ VÀ BÀI HỌC VỀ QUẢN LÝ VĂN HÓA, TƯ TƯỞNG: “NGỌN LỬA NHỎ” THIÊU RỤI CẢ NỀN BÁO CHÍ

Những người được thay thế là ai? Đó là những kẻ “cùng hội cùng thuyền” với Gorbachev và Yakovlev, sẵn sàng lợi dụng chiêu bài “cải tổ”, “dân chủ”,... Xem thêm