ĂN MÀY CỬA PHẬT

Liên quan đến “Kiến nghị thư của ông Lê Công Cầu nhân danh Tổng thư kí - GHPGVNTN (Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất) đã gây bức xúc trong cộng đồng Phật giáo. Chúng tôi là những Phật tử, thiện hữu trí thức đại diện cho lực lượng cư sĩ chấn hưng Phật giáo (LLCSCHPG); đề nghị ông Tổng  thư ký trả lời giúp:

1/ Theo Kiến Nghị Thư của ông Tổng thư ký (…Nhà nước chưa hề có văn bản nào chính thức giải tán hay ngăn cấm hoạt động của GHPGVNTN…) là huynh trưởng cấp Dũng trong tổ chức Gia đình Phật tử (GĐPT) với chức danh Vụ trưởng GĐPT vụ, chắc ông biết Tổ chức GĐPT được phôi thai từ những năm 1940 với những danh xưng như: Gia đình Phật hóa phổ, Phật Đồng ấu,…; năm 1951 tại Tổ đình Từ Đàm tỉnh Thừa Thiên các tổ chức này thống nhất lấy tên là Tổ chức Gia đình Phật tử; thưa ông vào thời điểm ấy Tổng hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm Hội chủ (sau này là Đệ nhất Tăng thống GHPGVNTN) và Nhà nước sở tại lúc bấy giờ không có một văn bản chính thức nào ngăn cấm hoặc ngăn chặn (khai tử) 02 tổ chức là Gia đình phật tử Hóa phổ và Phật tử Đồng ấu. Sở dĩ như vậy là do tên mới của 02 tổ chức này hoàn chính hơn, phù hợp và đáp ứng được lòng mong mỏi của Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT trong cả nước, tương tự như vậy GHPGVNTN cũng vậy.

Chùa Long Quang, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

2/ Nếu tôi nhớ không nhầm ngày 30/9/2020, Đức Đệ ngũ Tăng thống đã có Quyết định số 12/TT/VTT/QĐ giải tán nhân sự Viện Hóa Đạo và tạm ngưng hoạt động, chờ Đại hội bất thường GHPGVNTN công cử nhân sự mới. Trong đó tại Điều 03 có nội dung như sau: Bãi nhiệm vĩnh viễn chức vụ Viện trưởng Viện Hóa đạo của Hòa thượng Thích Tâm Liên và bãi nhiệm vĩnh viễn chức vụ Tổng Thư ký và mọi chức vụ trong Viện Hóa Đạo của Phật tử Nguyên Chánh Lê Công Cầu; như ở trên ông đã đề cập. Tôi chưa hề nhìn thấy văn bản chính thức nào chính thức giải tán hay ngăn cấm hoạt động của GHPGVNTN… nay tôi đã thấy Quyết định số 12 của Đức Đệ ngũ Tăng Thống nói trên; Tại sao một phật tử thuần hành (?)…qua khẩu ngữ tại Kiến Nghị thư nhận thấy lời lẽ của ông thể hiện sự tôn trọng rất đúng mực đối với nhị vị Tăng thống Huyền Quang và Quảng Độ nhưng lạ thay là một Huynh trưởng cao cấp - Vụ trưởng Gia đình phật tử vụ, là thành viên cốt cán, sống mái với Giáo hội ông lại không thượng tôn Hiến chương GHPGVNTN một Giáo hội mà theo ông là Giáo hội dân lập, không ký thác sinh mệnh của mình vào một thể chế chính trị nào. Như vậy là ông đã đi lạc ra ngoài Pháp và Luật được thiện thuyết bởi Đức Thế Tôn, được lưu truyền trong Tam Tạng Thánh Giáo.

3/ Vừa qua sau lễ giỗ Đức đệ ngũ Tăng thống, trang Facebook chùa Từ Hiếu - Sài Gòn, Hòa thượng Thích Nguyên Lý trú trì chùa Từ Hiếu có đăng tải Cung Yết và Thông cáo báo chí trong đó có 02 nội dung chính; một là suy tôn Giác linh Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đăng lâm bảo vị đệ lục Tăng thống GHPGVNTN; hai là suy cử Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thắng đăng lâm pháp tịnh Chánh thư ký xử lí thường vụ Viện Tăng Thống, như vậy, từ nay sẽ có 02 GHPGVNTN, 02 Đệ lục Tăng thống…theo ông Giáo hội nào là chính thống, Giáo hội nào là truyền thừa, xin ông cho quý đọc giả biết, tường lãm.

4/ Sau Quyết định số 12/TT/VTT/QĐ của Đức Đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ; mặc dù đã bị giải tán và phế truất vĩnh viễn tất cả các chức vụ trong Giáo hội nhưng ông và Thầy Thích Minh Quang đã kịp thời tổ chức lễ an vị Đức Đệ lục Tăng thống cho Hòa thượng Thích Chí Viên và Viện trưởng Viện Hóa Đạo cho Hòa thượng Thích Nhật Ban tiếp tục duy trì, sử dụng chùa Long Quang làm văn phòng hoạt động của Hội đồng lưỡng viện GHPGVNTN bất tuân Quyết định số 12. Theo chân một số huynh trưởng, phật tử, tôi đã có dịp trở lại cổ tự Long Quang, chùa được xây dựng không theo một khuôn mẫu hay quy ước nào cả nhất là việc bày trí tùy tiện, cảnh vật u ám, có dấu hiệu âm khí quá nặng như việc tu học tại đây. Qua tìm hiểu tôi được biết một chùa mà lại có 02 Đạo tràng, một vài tu sĩ tiến hành xây am, lập cốc, cát cứ thành từng nhóm nhỏ trong tổng thể khuôn viên chùa… theo lời một Hòa thượng (xin được giấu tên) cho biết thì tứ chúng ở đây không sống trong Lục Hòa; nguyên nhân sâu xa vẫn là việc ông và thầy Thích Minh Quang qua mặt tứ chúng, không công khai việc thu chi để ăn kín tiền công đức mà đàn na tín thí thập phương trong và ngoài nước gửi về hiến cúng TAM BẢO; ông là người có hiểu biết nhất định Giáo lý Đức Thế Tôn, tôi khuyên ông nên dừng lại; không xé Hiến chương GHPGVNTN, phỉ báng Thầy, Tổ, chống phá Giáo hội và chủ trương hòa hợp tăng để đẩy lùi nghiệp báo mà ông đang tạo.

Một vài lời để ông cuốn chiếu, suy xét không nên sử dụng danh xưng tùy tiền (ăn mày dĩ vãng) ảnh hưởng đến Giáo hội khi ông đã bãi nhiệm vĩnh viễn.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Thay mặt LLCSCHPG

NHẬT HƯỜNG