Giá trị của nhã nhạc cung đình Huế trong nền văn hóa Việt

18/08/2019 / VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Nhã nhạc là một thuật ngữ liên quan đến âm nhạc cung đình có mặt tại 4 nước đồng văn: Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Nhã nhạc là nhạc chính thống của triều đình được dùng ở các cuộc lễ tế Giao, tế Miếu và trong các dịp triều hội; là sản phẩm kết hợp giữa Lễ và Nhạc.

CHI TIẾT

Con đường nhã nhạc

14/07/2019 / VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Để những bài bản cung đình xưa không “tam sao thất bản”, bộ phận làm công tác nghiên cứu của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế phải tìm gặp rất nhiều nghệ nhân, những người hiểu biết về nghệ thuật cung đình để thu thập tư liệu, đối chiếu và tìm cơ sở xác định nội dung gần với nguyên bản nhất. Chính họ đã là những gạch nối đầy cảm hứng lan tỏa tình yêu di sản.

CHI TIẾT