PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan... Xem thêm

NHẬN DIỆN HOẠT ĐỘNG CÁC TÀ ĐẠO, TẠP ĐẠO GÂY ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN AN NINH, TRẬT TỰ

NHẬN DIỆN HOẠT ĐỘNG CÁC TÀ ĐẠO, TẠP ĐẠO GÂY ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN AN NINH, TRẬT TỰ

Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Theo thống kê chưa đầy đủ cho thấy Việt Nam có khoảng 95% dân số có đời sống tín... Xem thêm

NHẬN DIỆN THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

NHẬN DIỆN THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội, nhất là Facebook, YouTube liên tục xuất hiện tình trạng một số cá nhân đăng tải, chia sẻ, bình luận... Xem thêm

TRÁNH MẮC LỪA CHIÊU TRÒ TÂNG BỐC

TRÁNH MẮC LỪA CHIÊU TRÒ TÂNG BỐC

Gần đây, trên một số trang mạng xã hội và trang tin không thân thiện có những tin, bài bình luận, suy diễn, gán ghép, nhằm “khen lấy, khen... Xem thêm

KHI “NỀN TẢNG GỐC” BỊ ĐÁNH MẤT

KHI “NỀN TẢNG GỐC” BỊ ĐÁNH MẤT

Đánh mất “nền tảng gốc” là vấn đề được GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí... Xem thêm

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ, SỨC SỐNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ, SỨC SỐNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Do vậy, việc nhận diện, phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc không chỉ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mà còn khẳng định... Xem thêm

HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CAND CHÍNH QUY, TINH NHUỆ, HIỆN ĐẠI

HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CAND CHÍNH QUY, TINH NHUỆ, HIỆN ĐẠI

Là một trong những Dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 5 tới đây, Luật Sửa... Xem thêm

NGHĨ VỀ CHỮ ĐỨC, CHỮ TÀI CỦA NGƯỜI CÁN BỘ

NGHĨ VỀ CHỮ ĐỨC, CHỮ TÀI CỦA NGƯỜI CÁN BỘ

Mỗi khi nói về cán bộ, bao giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng coi trọng cả đức và tài, trong đó đức phải là gốc. Theo Người, cán... Xem thêm

KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2023): BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2023): BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Bồi dưỡng cán bộ là một khâu trong công tác cán bộ được thực hiện thường xuyên, liên tục, tùy theo tính chất công việc hoặc yêu cầu nhiệm... Xem thêm

LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÒI HỎI KHÁCH QUAN

LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÒI HỎI KHÁCH QUAN

Theo dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm 5 chương, 31 điều. Dự án Luật này được thông qua đóng vai trò... Xem thêm