NHỮNG HÌNH ẢNH CUỘC CHIẾN BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC THÁNG 2/1979

NHỮNG HÌNH ẢNH CUỘC CHIẾN BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC THÁNG 2/1979

45 năm đã trôi qua, nhìn lại những hình ảnh hào hùng về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại các tỉnh Hà Tuyên, Hoàng Liên... Xem thêm

CHÍN TƯ MÙA XUÂN ĐẢNG QUANG VINH

CHÍN TƯ MÙA XUÂN ĐẢNG QUANG VINH

Tôi viết vần thơ ca ngợi Đảng quang vinhĐảng tiên phong mang hoà bình cho đất nướcĐảng anh hùng thắng mọi quân xâm lượcDẫn dắt Nhân dân đến cuộc... Xem thêm

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với cách mạng Việt Nam là một thực tế lịch sử trong suốt 94 năm qua. Sự thật đó đã... Xem thêm

XUÂN VỀ - ƠN ĐẢNG, NHỚ BÁC KÍNH YÊU

XUÂN VỀ - ƠN ĐẢNG, NHỚ BÁC KÍNH YÊU

Chúng ta may mắn được sinh ra trong thời đại Hồ Chí Minh. Chỉ có thể bắt đầu từ đó, non sông đất nước ta mới thật sự trở... Xem thêm

BẢN SẮC NGOẠI GIAO CÂY TRE VIỆT NAM

BẢN SẮC NGOẠI GIAO CÂY TRE VIỆT NAM

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc thực thi đường lối đối ngoại, ngoại giao đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc Việt theo... Xem thêm

TỰ HÀO VÀ TIN TƯỞNG DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM NGÀY CÀNG GIÀU MẠNH, VĂN MINH, VĂN HIẾN VÀ ANH HÙNG

TỰ HÀO VÀ TIN TƯỞNG DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM NGÀY CÀNG GIÀU MẠNH, VĂN MINH, VĂN HIẾN VÀ ANH HÙNG

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang chung sức đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ và thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn và... Xem thêm

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG LÀ NHÂN TỐ HÀNG ĐẦU QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG LÀ NHÂN TỐ HÀNG ĐẦU QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan... Xem thêm

XUÂN SANG, NGHĨ VỀ ĐẢNG

XUÂN SANG, NGHĨ VỀ ĐẢNG

Hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), PGS. TS. Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên... Xem thêm

BỘ NGOẠI GIAO MỸ CẦN CÓ ĐÁNH GIÁ KHÁCH QUAN VÀ PHÙ HỢP BỐI CẢNH MỚI

BỘ NGOẠI GIAO MỸ CẦN CÓ ĐÁNH GIÁ KHÁCH QUAN VÀ PHÙ HỢP BỐI CẢNH MỚI

Ngày 4/1/2024, Ngoại trưởng Mỹ A.Blinken công bố báo cáo thường niên về cái gọi là “Chỉ định quốc gia thực hiện hoặc dung túng cho những vi phạm... Xem thêm

NÂNG CAO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THÔNG TIN XẤU, ĐỘC  TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

NÂNG CAO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THÔNG TIN XẤU, ĐỘC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Không gian mạng làm thay đổi nhiều mặt trong cuộc sống của con người, bên cạnh những tác động tích cực, không gian mạng có thể gây ra những... Xem thêm