PHÊ PHÁN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

PHÊ PHÁN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Với âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta, lợi dụng internet và mạng xã hội, thời gian qua, một số cá nhân, tổ chức phản động đã “mượn... Xem thêm

CHỐNG ÂM MƯU

CHỐNG ÂM MƯU "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" TRÊN LĨNH VỰC VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT

Văn học, nghệ thuật là một bộ phận quan trọng của văn hóa, là món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi con người. Với tính chất là... Xem thêm

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU ĐÒI “PHI CHÍNH TRỊ HÓA”  QUÂN ĐỘI

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU ĐÒI “PHI CHÍNH TRỊ HÓA”  QUÂN ĐỘI

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn vượt qua thử thách, sẵn... Xem thêm

TỈNH TÁO TRƯỚC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

TỈNH TÁO TRƯỚC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

Trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và quá trình hội nhập quốc tế, việc bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong xây dựng... Xem thêm

PHỦ ĐỊNH NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

PHỦ ĐỊNH NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các thế lực... Xem thêm

CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT BÁC BỎ MỌI SỰ XUYÊN TẠC, XÚC PHẠM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT BÁC BỎ MỌI SỰ XUYÊN TẠC, XÚC PHẠM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời mình để phấn đấu, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc; ấm no, hạnh phúc của... Xem thêm

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC DỰ THẢO LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (SỬA ĐỔI)

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC DỰ THẢO LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (SỬA ĐỔI)

Vừa qua, ngày 1/4/2023, khi Chính phủ có Tờ trình Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), trong đó có chỉnh lý tên gọi từ “Luật Căn... Xem thêm

VẤN ĐỀ TỰ DO BÁO CHÍ VÀ THỦ ĐOẠN “NỘI CÔNG, NGOẠI KÍCH”

VẤN ĐỀ TỰ DO BÁO CHÍ VÀ THỦ ĐOẠN “NỘI CÔNG, NGOẠI KÍCH”

Vừa qua, tổ chức Phóng viên không biên giới (tiếng Pháp: Reporters sans frontières, viết tắt là RSF) – một trong những tổ chức phi chính phủ luôn có... Xem thêm

BẢNG XẾP HẠNG TỰ DO BÁO CHÍ – NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, CŨ MÒN

BẢNG XẾP HẠNG TỰ DO BÁO CHÍ – NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, CŨ MÒN

Lâu nay, các tổ chức như Phóng viên không biên giới (RSF); các đài BBC, RFA, RFI, VOA tiếng Việt và một số tổ chức, cá nhân phản động... Xem thêm

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN MỚI XUYÊN TẠC CUỘC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN MỚI XUYÊN TẠC CUỘC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM

Thời gian gần đây, lợi dụng việc các cơ quan pháp luật tiến hành xử lý các vụ án tham nhũng, các thế lực chống đối lại tiếp tục... Xem thêm