BÁC BỎ THÔNG TIN SAI SỰ THẬT VỀ NGƯỜI KHMER Ở VIỆT NAM

BÁC BỎ THÔNG TIN SAI SỰ THẬT VỀ NGƯỜI KHMER Ở VIỆT NAM

Ngày 31/8, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc tổ chức Khmer Kampuchea Krom vu cáo bịa đặt về tình hình... Xem thêm

NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHỦ TRƯƠNG SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHỦ TRƯƠNG SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Thực hiện Nghị quyết của Đảng, Kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội đã có Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp... Xem thêm

MƯỢN CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG “BỐN KHÔNG”, ĐƯA VIỆT NAM VÀO TRÒNG, SẬP BẪY

MƯỢN CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG “BỐN KHÔNG”, ĐƯA VIỆT NAM VÀO TRÒNG, SẬP BẪY

Lấy cớ chuyến công tác của Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đến Liên bang Nga, tham dự Hội... Xem thêm

ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI VỀ VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG

ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI VỀ VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG

Đầu năm 2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TƯ về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong... Xem thêm

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN THÀNH QUẢ VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN THÀNH QUẢ VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

Bất chấp mọi luận điệu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận của các thế lực thù địch, phản động, thì thành quả của Cách mạng Tháng Tám vẫn được... Xem thêm

LẠI GIỞ TRÒ TUNG HÔ, CỔ SUÝ KẺ CHỐNG PHÁ ĐẤT NƯỚC

LẠI GIỞ TRÒ TUNG HÔ, CỔ SUÝ KẺ CHỐNG PHÁ ĐẤT NƯỚC

Dương Tuấn Ngọc với danh xưng “giáo viên thực dưỡng” trên Youtube “Giáo dục Tự do 2”, Facebook “Dương Tuấn Ngọc”, Fanpage “Thực dưỡng hiện đại” với hàng chục... Xem thêm

PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN MỚI CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG LƯU VONG TUYÊN TRUYỀN CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN MỚI CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG LƯU VONG TUYÊN TRUYỀN CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Các đối tượng thành lập hệ thống kênh YouTube để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đây là hoạt động có tổ chức, được đào tạo... Xem thêm

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU CỦA TỔ CHỨC “CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI” TẠI LÂM ĐỒNG: CẢM HÓA NGƯỜI “LẠC LỐI” (BÀI CUỐI)

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU CỦA TỔ CHỨC “CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI” TẠI LÂM ĐỒNG: CẢM HÓA NGƯỜI “LẠC LỐI” (BÀI CUỐI)

Từ năm 2015 đến nay, cùng với việc kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường răn đe,... Xem thêm

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU CỦA TỔ CHỨC “CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI” TẠI LÂM ĐỒNG: BÀI 2: TRÒ HỀ

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU CỦA TỔ CHỨC “CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI” TẠI LÂM ĐỒNG: BÀI 2: TRÒ HỀ "TRƯNG CẦU DÂN Ý" VÀ BẦU ĐÀO MINH QUÂN LÀM TỔNG THỐNG

Từ năm 2019 tới nay, tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" đã đẩy mạnh móc nối, phát triển lực lượng vào vùng tôn... Xem thêm

PHÊ PHÁN LUẬN ĐIỆU

PHÊ PHÁN LUẬN ĐIỆU "NHÂN QUYỀN CAO HƠN CHỦ QUYỀN", "QUYỀN CON NGƯỜI LÀ PHI GIAI CẤP"

Quyền con người là các đặc quyền tự nhiên, bắt nguồn từ phẩm giá vốn có của tất cả mọi người, được ghi nhận, bảo đảm bằng pháp luật... Xem thêm