Bất tuân dân sự - một thủ đoạn nguy hiểm

22/07/2019 / BLOG PHẢN BIỆN

Những năm gần đây, để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường sử dụng một thủ đoạn mới mang tên "bất tuân dân sự". "Bất tuân dân sự" thể hiện tư tưởng cực đoan, "vô chính phủ", đang được lợi dụng gắn với cái gọi là xã hội dân sự để chống phá Đảng, Nhà nước, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

CHI TIẾT

NGUYỄN HUYỀN ĐỨC KHÔNG ĐÁNH MÀ KHAI

19/07/2019 / BLOG PHẢN BIỆN

Trong vụ việc gia đình ông Nguyễn Viết Củ (thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng) có đơn tố cáo linh mục Nguyễn Huyền Đức (hay Nguyễn Văn Đức) và Đan viện Thiên An đào phá mồ mã của gia đình; mặc dù là phía có liên quan, nhưng từ trước đến nay những người tại Đan viện trên đều tỏ thái độ không quan tâm, vô cảm, lẩn tránh đối thoại. Thế nhưng dù không nói gì thì cuối cùng cũng đã có bằng chứng tố cáo hành vi của những người này một cách rõ ràng!

CHI TIẾT
Nhận diện những kẻ cầm đầu các tổ chức mới chống phá Việt Nam

11/07/2019 / BLOG PHẢN BIỆN

Hàng loạt âm mưu khủng bố, ám sát cán bộ, phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm trong nước của các tổ chức mới chống phá Việt Nam của tổ chức khủng bố, "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", “Triều đại Việt” đã bị cơ quan An ninh cùng các đơn vị Công an phát hiện, đấu tranh ngăn chặn ngay từ trong trứng nước. 

CHI TIẾT


LÒNG YÊU NƯỚC CỦA CÁC NHÀ DÂN CHỦ

11/07/2019 / BLOG PHẢN BIỆN

Yêu nước là truyền thống của dân tộc ta, là giá trị quý báu được duy trì và phát triển trong quá trình dựng nước và giữ nước của ông cha ta ngày xưa. Lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam thường không biểu hiện bằng lời nói mà chỉ thể hiện rõ thông qua những hành động cụ thể.

CHI TIẾT
Một cái nhìn chủ quan, phiến diện và xuyên tạc sự thật

08/07/2019 / BLOG PHẢN BIỆN

Trong bản “Phúc trình thường niên về tệ buôn bán người trên thế giới” ra ngày 20-6-2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng “vấn đề buôn bán người tại Việt Nam vẫn rất nghiêm trọng do không xử lý triệt để tội phạm buôn người theo pháp luật”, từ đó họ đưa Việt Nam vào “nhóm quốc gia có vấn đề buôn bán người bậc 2 và sẽ bị theo dõi do không đạt được những tiêu chuẩn cần thiết nhằm loại bỏ và giảm thiểu nạn buôn bán người”. Cần phải thấy ngay rằng cách nhìn nhận ấy của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là chủ quan, phiến diện một chiều và xuyên tạc sự thật.

CHI TIẾT


Hãy nhìn cho rõ để hiểu cho đúng

07/07/2019 / BLOG PHẢN BIỆN

Trong quá trình đấu tranh và xây dựng đất nước, Nhà nước VN có nhiều chủ trương về phát triển KTXH, KHCN, trong đó phát động thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; các chính sách trọng dụng người tài, người có trách nhiệm, có tấm lòng cao cả vì sự phát triển của đất nước, đã xuất hiện nhiều nhà khoa học, nhiều trí thức và người dân đã có những nghiên cứu, phát minh, sáng chế và nhiều công trình khoa học có chất lượng và giá trị cao được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn sản xuất và đời sống.

CHI TIẾT


Những trò lố của Đào Minh Quân bao giờ mới kết thúc?

05/07/2019 / BLOG PHẢN BIỆN

“Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức phản động do Đào Minh Quân tự phong “Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng hòa” cùng một số đối tượng ngụy quân, ngụy quyền sống lưu vong ở nước ngoài thành lập nhằm tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại, lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam.

CHI TIẾT


NGUYỄN HUYỀN ĐỨC MỘT LINH MỤC VÔ LIÊM SĨ

05/07/2019 / BLOG PHẢN BIỆN

Ông Nguyễn Huyền Đức đã hiện nguyên hình là một linh mục vô liêm sĩ, khác hẳn với vẻ bề ngoài đạo đức trước đây. Những chuyện để minh chứng sự vô liêm sĩ vì nhiều vô kể! từ cái ngày ông ta bước chân vào Đan viên Thiên An thì ông Đức đã đánh rơi cái “liêm sĩ” ở đâu rồi!

CHI TIẾT