Phút chuyển giao ấn kiếm của vua Bảo Đại diễn ra thế nào?

18/08/2019 / LỊCH SỬ

Trong bài viết trên số đặc san báo Cứu quốc nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, ra tháng 8/1946, ông Trần Huy Liệu đã kể lại diễn biến lễ thoái vị của vua Bảo Đại.Bài viết dẫn dắt từ việc sau khi nhận được điện tín vủa vua Bảo Đại mời đại diện Chính phủ Lâm thời vào Huế để nhận lễ thoái vị, các ông Nguyễn Lương Bằng, Cù Huy Cận và Trần Huy Liệu được Chính phủ phái đi để làm công việc ấy.

CHI TIẾT


Những cột mốc chủ quyền thiêng liêng ở Biển Đông Phần II: Phán quyết lịch sử của Tòa Trọng tài

02/08/2019 / LỊCH SỬ

Khi thể hiện trên bản đồ, đường 9 đoạn này chạy sát vào vùng đặc quyền kinh tế các quốc gia ven biển Đông như Philippines, Malaysia, Việt Nam, vùng lãnh thổ Đài Loan. Ngoại trừ các học giả TQ, tất cả các học giả nước ngoài đều chỉ rõ đường lưỡi bò của TQ hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, lịch sử và thực tiễn. Và thực tế những phán quyết của toà trọng tài được thành lập theo phụ lục 7 Công ước của LHQ về luật Biển 1982 trong vụ Philippines kiện TQ đã bác bỏ yêu sách đường 9 đoạn và quyền lịch sử của TQ về những vùng biển nằm bên trong yêu sách 9 đoạn này.

CHI TIẾT
Lịch sử ra đời Ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7

27/07/2019 / LỊCH SỬ

Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời chưa được bao lâu, thực dân Pháp đã trở lại xâm lược nước ta. “Không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, quân dân ta đã anh dũng chiến đấu chặn tay quân xâm lược. Trong những tháng, năm đầu của cuộc kháng chiến, nhiều đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống, đã đổ máu trên các chiến trường.

CHI TIẾT
Những giá trị và bài học lịch sử

18/07/2019 / LỊCH SỬ

“Độ lùi” thời gian 65 năm qua cũng đủ cho việc nhìn lại lịch sử, đánh giá đúng những thắng lợi và những bài học kinh nghiệm từ Hội nghị Giơ-ne-vơ và bản Hiệp định này. Trong bối cảnh hôm nay, đây vẫn là điều có ý nghĩa.

CHI TIẾT