NHIỀU HOẠT ĐỘNG TRONG DỊP NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh diễn ra vào tháng 4, trong đó các hoạt động chính được tổ chức từ ngày 15 đến 25/4.

 TS. Nhà văn Lê Vũ Trường Giang (bìa trái) trong một dịp giao lưu với bạn đọc về sách và văn hóa đọc

Đó là thông tin vừa được đưa ra trong kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 do UBND tỉnh ban hành.

Theo đó, việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 sẽ diễn ra theo từng chủ đề và nhân rộng các mô hình như tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách cơ quan, trường học, tủ sách cộng đồng, hướng dẫn kỹ năng đọc sách.

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động giới thiệu, tôn vinh đội ngũ làm công tác sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành; giới thiệu các tủ sách gia đình, dòng họ, tủ sách tư nhân phục vụ cộng đồng tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, sẽ có quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo… Cùng với đó là các chương trình tọa đàm, giới thiệu sách, giao lưu tác giả - tác phẩm.

Báo Thừa Thiên Huế online