Đại biểu Quốc hội hay cái loa phát thanh?

01/06/2019 / GÓC CHIA SẺ

Đại biểu Quốc hội là người được nhân dân tín nhiệm, lựa chọn làm đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của cử tri để truyền đạt tới Quốc hội, Đại biểu cũng là người tham gia vào công việc quản lý và điều hành đất nước. Đại biểu Quốc hội lắng nghe tiếng nói của nhân dân không có nghĩa là bất cứ ý kiến nào cũng mang lên phát biểu trên nghị trường bởi trăm người trăm ý, không thể thấy ai nói gì Đại biểu cũng mang lên Quốc hội nói lại. Bản thân Đại biểu cũng phải là người có trình độ, có nhận thức, nhân dân cần một người đại diện chứ không cần một người truyền tin. Giữa hàng trăm, hàng nghìn ý kiến khác nhau, Đại biểu phải là người biết nhận thức để từ đó chọn lọc ra những ý kiến quan trọng, những vấn đề thực sự cần thiết rồi mới truyền đạt đến Quốc hội. Đồng thời Đại biểu cũng cần phải có trách nhiệm với những phát ngôn của mình, mà việc quan trọng nhất chính là nói đúng, nói đủ, nói có sách, mách có chứng. Luật pháp dựa trên chứng cứ, không dựa trên suy đoán cá nhân hay phán đoán chủ quan của bất kỳ ai. Nhưng thật đáng tiếc khi không phải Đại biểu Quốc hội làm cũng đủ năng lực làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình.

CHI TIẾT


Giả mạo trang thông tin của các cơ quan công quyền - một âm mưu “lộng giả thành chân”

29/05/2019 / GÓC CHIA SẺ

Gần đây, trên facebook xuất hiện trang tin điện tử mạo danh Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau. Trước đó, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, trên mạng xã hội đã hai lần xuất hiện trang tin giả mạo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo một chuyên gia phòng, chống tội phạm an ninh mạng, việc giả mạo trang tin của một số cơ quan công quyền càng cho thấy tâm địa của những phần tử cơ hội chính trị, phản động trong nước cấu kết với các thế lực thù địch bên ngoài không bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

CHI TIẾT
THÔNG ĐIỆP HỢP LÒNG DÂN

23/05/2019 / GÓC CHIA SẺ

Ngay sau khi trở lại làm việc,Tổng bí thư đã khẳng định : “Chống tham nhũng thời gian qua đã làm rất quyết liệt nhưng phải được tiếp tục,không được ngừng nghỉ,không được chùng xuống,phải làm mạnh hơn nữa mới tốt”.Tổng bí thư,Chủ tịch nước cũng chỉ rõ: “Người dân mong Đảng chống tham nhũng phải quyết tâm,không bỏ dở giữa chừng”,“Phải làm tiếp một vài vụ cho ra vụ”.Như vậy,thông điệp được phát ra như một mệnh lệnh mạnh mẽ,quyết liệt trong thời gian sắp tới.

CHI TIẾT


TÔN TRỌNG Ý KIẾN CỬ TRI

21/05/2019 / GÓC CHIA SẺ

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV vào sáng hôm qua (20-5), ngoài những nội dung như những kỳ họp trước còn có thêm báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ sáu. Sự đổi mới này thể hiện việc tôn trọng của Quốc hội với các ý kiến của cử tri, được đông đảo nhân dân cả nước hoan nghênh.

CHI TIẾT


Đoàn kết trong tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

17/05/2019 / GÓC CHIA SẺ

Một trong những tư tưởng quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vấn đề đoàn kết. Đó chính là quan điểm cốt lõi, xuyên suốt của Bác trong quá trình xây dựng, phát triển Nhà nước Việt Nam. Tư tưởng sáng suốt đó đã được Đảng ta vận dụng thực hiện linh hoạt trong quá trình lãnh đạo cách mạng.

CHI TIẾT


Cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

15/05/2019 / GÓC CHIA SẺ

Nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, những năm qua, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc nhằm xóa bỏ nền tảng lý luận trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam. Đặc biệt, chúng triệt để xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi lem thân thế, sự nghiệp của Người, hòng đưa tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi nền tảng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

CHI TIẾT