Xuyên tạc lịch sử chính là phá hoại tương lai

12/05/2019 / GÓC CHIA SẺ

Tom Polgar, nhân viên cao cấp tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam, một trong những người Mỹ cuối cùng di tản khỏi Việt Nam, sau này đã viết: “Ai không học được gì ở lịch sử, bắt buộc sẽ phải lặp lại sai lầm trong lịch sử”. Thế mà đáng tiếc, 44 năm trôi qua kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc được thống nhất, vẫn còn có những ý kiến sai lệch, xuyên tạc lịch sử. Họ chẳng những đi ngược tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai mà còn khoét sâu những vết thương bởi mù quáng và bạo tàn. Hành động của họ xét cho cùng cũng chính là sự phá hoại tương lai…

CHI TIẾT

Phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo, đoàn kết dân tộc

12/05/2019 / GÓC CHIA SẺ

Việc Việt Nam 3 lần đăng cai Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc-Vesak đã góp phần hiện thực hóa Nghị quyết XII của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó khẳng định cần tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo…, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc…

CHI TIẾT
Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc

09/05/2019 / GÓC CHIA SẺ

Trước tình hình, hoạt động của các thế lực thù địch và các đối tượng xấu đang tăng cường tuyên truyền, thông tin sai sự thật, làm hỗn loạn thông tin và lôi kéo, kích động người dân tham gia các hoạt động tiêu cực, gây mất ổn định thì mỗi người dân cần phải trang bị cho bản thân cách “ứng xử thông thái”...

CHI TIẾT


Vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắc

02/05/2019 / GÓC CHIA SẺ

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đại tướng Lê Đức Anh luôn thể hiện là một vị tướng tài ba, quả cảm. Trong thời bình, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước rồi Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông là nhà lãnh đạo xuất sắc, có tầm nhìn xa trông rộng, quyết liệt và chí công vô tư.

CHI TIẾT
Tôn trọng sự thật lịch sử, cùng nhau vun đắp tương lai

29/04/2019 / GÓC CHIA SẺ

Đã 44 năm kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc được thống nhất, thế nhưng nhìn lại cuộc chiến tranh, cho đến nay vẫn còn không ít những quan điểm phiến diện, lệch lạc. Phản bác, đấu tranh với những quan điểm sai trái về cuộc chiến tranh cũng là việc làm cần thiết để sự thật lịch sử được soi rọi, góp phần khâu vá cho những vết thương, cùng nhau vun đắp tương lai.

CHI TIẾT


Tháng Ba Gãy Súng

23/04/2019 / GÓC CHIA SẺ

Hồi ức của Trung úy Cao Xuân Huy Đại đội phó Đại đội 4 Tiểu đoàn 4 TQLC thuộc Lữ đoàn 147 TQLC VNCH. Lên đến trên tàu, không khí quá nặng nề ngột ngạt. Không phải nặng nề ngột ngạt vì số người trên tàu quá đông, mà vì cả tàu đang bị bao trùm bằng mùi giết chóc, căng thẳng.

CHI TIẾT