“JUDAS TÁI HIỆN”

“JUDAS TÁI HIỆN”

Quá trình ngồi uống nước tại đây, bắt chuyện với chị bán nước mới biết thêm một việc mà bản thân cảm thấy đau buồn, day dứt suốt mấy... Xem thêm

NGƯỜI CÔNG GIÁO KHÔNG ĐƯỢC TREO CỜ TỔ QUỐC?

NGƯỜI CÔNG GIÁO KHÔNG ĐƯỢC TREO CỜ TỔ QUỐC?

Trong khi Nhân dân cả nước đang có những hoạt động thiết thực để chào mừng Ngày Quốc khánh 2-9, các ngõ, xóm, phố phường từ miền núi, đồng... Xem thêm

NHẬN DIỆN, ĐẤU TRANH VỚI PHẦN TỬ XÉT LẠI LỊCH SỬ

NHẬN DIỆN, ĐẤU TRANH VỚI PHẦN TỬ XÉT LẠI LỊCH SỬ

Trong giai đoạn hiện nay, các phần tử xét lại, nhất là xét lại lịch sử có xu hướng gia tăng và trên thực tế đã để lại những... Xem thêm

CÓ NÊN ĐƯA MÔN LỊCH SỬ THÀNH MÔN BẮT BUỘC TRONG THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

CÓ NÊN ĐƯA MÔN LỊCH SỬ THÀNH MÔN BẮT BUỘC TRONG THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh (2/9), nghĩ về lịch sử nước nhà, xin có đôi lời cùng Bộ Giáo dục – đào tạo về việc đưa ra... Xem thêm

MÙA THU CÁCH MẠNG

MÙA THU CÁCH MẠNG

"Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi... Xem thêm

ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HÌNH ẢNH LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HÌNH ẢNH LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

“Phi chính trị hóa” lực lượng Công an nhân dân là một trong những mũi nhọn tiến công trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực... Xem thêm

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRƯỚC YÊU CẦU MỚI

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRƯỚC YÊU CẦU MỚI

Để thực hiện thành công, thắng lợi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”,... Xem thêm

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP - KẾT TINH VÀ TỎA SÁNG NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA TIÊU BIỂU CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP - KẾT TINH VÀ TỎA SÁNG NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA TIÊU BIỂU CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Tuyên ngôn độc lập mở ra kỷ nguyên độc lập của dân tộc Việt Nam, đồng thời, thể hiện rõ thiện chí hoà bình và quyết tâm sắt đá của nhân... Xem thêm

GIAN NAN NHỮNG PHẬN NGƯỜI VƯỢT BIÊN TRÁI PHÉP TÌM

GIAN NAN NHỮNG PHẬN NGƯỜI VƯỢT BIÊN TRÁI PHÉP TÌM "MIỀN ĐẤT HỨA" QUÊ HƯƠNG LUÔN RỘNG VÒNG TAY (BÀI CUỐI)

Với chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, các trường hợp hồi hương về Việt Nam đã được cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ. Nhiều... Xem thêm

GIAN NAN NHỮNG PHẬN NGƯỜI VƯỢT BIÊN TRÁI PHÉP TÌM

GIAN NAN NHỮNG PHẬN NGƯỜI VƯỢT BIÊN TRÁI PHÉP TÌM "MIỀN ĐẤT HỨA" VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN TINH VI CỦA NHỮNG ĐƯỜNG DÂY ĐƯA NGƯỜI VƯỢT BIÊN (BÀI 2)

Không từ bỏ ảo tưởng về một "Nhà nước Đê Ga" tự trị tại Tây Nguyên, các tổ chức FULRO lưu vong tại Mỹ đẩy mạnh các hoạt động... Xem thêm