Thừa Thiên - Huế chưa đạt mục tiêu lên 'thành phố trực thuộc trung ương'

Sau 10 năm thực hiện kết luận 48 của Bộ Chính trị khóa X, tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu cơ bản là trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Để hoàn thành mục tiêu này, Huế cần một nghị quyết mới.

 

Thừa Thiên - Huế chưa đạt mục tiêu lên thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 1.

Sau 10 năm thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị khóa X, tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn chưa hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 6-5, Ban chỉ đạo 182 (Ban Chấp hành Trung ương) đã tiến hành hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận 48 của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2020. 

Tại hội nghị, các đại biểu nhận định sau 10 năm thực hiện kết luận 48, tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu cơ bản là đưa tỉnh này trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Ông Nguyễn Văn Phương, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, báo cáo tại hội nghị rằng dù đã đạt được nhiều thành quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều điểm khiến tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa hoàn thành được mục tiêu như kết luận 48 đề ra.

Thừa Thiên - Huế chưa đạt mục tiêu lên thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 2.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận 48 của Bộ Chính trị khóa X diễn ra tại UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chiều 6-5 - Ảnh: NHẬT LINH

Cụ thể, thu ngân sách nhà nước còn thấp, đặc biệt trong đó ngành du lịch - dịch vụ phát triển chưa tương xứng với thế mạnh của địa phương. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp hơn bình quân cả nước. Công tác bảo tồn, tôn tạo di tích còn chậm. Hiệu quả của các kỳ Festival Huế chưa cao. Sự liên kết các địa phương trong vùng còn gặp nhiều khó khăn…

Ông Phương đề nghị Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết, nghị định về cơ chế, chính sách mang tính đặc thù cho đô thị di sản Huế, để Thừa Thiên - Huế phát triển trở thành thành phố trực thuộc trung ương. 

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đề xuất từ năm 2019 cho phép sử dụng toàn bộ nguồn thu từ di tích hằng năm để thực hiện các dự án trùng tu, bảo tồn di tích…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Kinh tế Trung ương - yêu cầu các đại biểu thảo luận, làm rõ sự cần thiết đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về "Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" như đã làm với Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng.

Thừa Thiên - Huế chưa đạt mục tiêu lên thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Bình - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Kinh tế Trung ương - tại hội nghị - Ảnh: NHẬT LINH

Trong đó, ông Bình yêu cầu phải làm rõ những lý do vì sao Thừa Thiên - Huế chưa hoàn thành được mục tiêu mà kết luận 48 đề ra. Nếu nghị quyết mới được ban hành thì sẽ có điểm gì mới, khác biệt và đột phá so với kết luận 48.

Theo đó, nghị quyết này sẽ hướng đến việc xây dựng đề án Thừa Thiên - Huế thành một thành phố "di sản, văn hóa, xanh, thông minh và hiện đại". Đặc biệt hướng đến trở thành một thành phố trung tâm về giáo dục, y tế và khoa học công nghệ cao.

Ông Bình cũng nhấn mạnh việc xây dựng đề án phải tính đến vấn đề môi trường.

"Sông Hương là dòng sông rất đẹp và quan trọng với Huế. Nếu ta xây dựng thành phố này mà bỏ quên yếu tố môi trường, làm ô nhiễm sông Hương rất là tai hại" - ông Bình nói.

Theo Tuổi trẻ online