CẦN PHẢI TỈNH TÁO TRƯỚC ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN KÍCH ĐỘNG BIỂU TÌNH CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

27/08/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức tuyên truyền các thông tin sai sự thật nhằm lôi kéo và kích động người dân thiếu hiểu biết tham gia biểu tình, bạo loạn gây mất an ninh, trật tự trong dịp lễ Quốc khánh 2/9. Đằng sau đó là những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam.

CHI TIẾT

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kiểm tra các công trình giao thông trọng điểm

26/08/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra chuyên đề vào ngày thứ bảy hằng tuần, ngày 25/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành có chuyến thực địa kiểm tra các công trình, dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

CHI TIẾT