TRÒ "THỌC GẬY BÁNH XE" CỦA RFA

Sự việc hai Phó thủ tướng thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung Ương Đảng khóa XIII sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ là điều hết sức bình thường, khi hội nghị đã thảo luận công tâm và biểu quyết kết quả cho thấy sự tập trung dân chủ của chế độ xã hội chủ nghĩa. Vậy mà đám báo RFA, đám người có tư tưởng thù địch bên ngoài lấy “lý lẽ cùn” đấu đá nội bộ ra để lừa bịp mỵ dân.

Công cuộc chỉnh đốn Đảng, kiện toàn công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước đã và đang thực hiện tốt nhằm chọn lọc ra những con người có tâm, có tầm, kiên định với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước Việt Nam. Chưa biết hai bác ấy có vi phạm gì hay không nhưng chắc chắn không có việc mà đám phản động gọi là “đấu đá nội bộ kéo dài”, tất cả những việc trên chỉ khẳng định kiện toàn cán bộ đúng đắn để đất nước ngày càng ổn định phát triển.

Từ bấy lâu nay đám hải ngoại thù địch, phản động bên ngoài luôn tìm mọi cách để lừa phỉnh, tung tin giật tít chống phá Việt Nam là giỏi, mục đích của chúng không có gì khác là làm cho người dân mông lung, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo đất nước. Những lý lẽ của chúng đưa ra rất mập mờ như thể chúng là cây kim nằm trong bộc hiểu rõ mọi vấn đề thực chất chúng chỉ nhìn một khía cạnh sau đó tự vẽ ra thơ văn bậy bạ để thỏa sức xuyên tạc theo ý đồ của chúng.

Đoàn kết nội bộ là nền tảng để đất nước Việt Nam chúng ta có được cơ đồ, tiềm lự, vị thế như ngày hôm nay, các đồng chí lãnh đạo luôn sát cánh cùng nhau để tìm ra phương án tốt nhất cho người dân Việt. Không thể có chuyện mà RFA bịa đặt ra lấy chỉnh đốn thực ra là đấu đá nội bộ; góc nhìn phiến diện của chúng không thể thay đổi sự thật phát triển toàn diện của Việt Nam. Chỉnh đốn Đảng là công cuộc lâu dài vì sự bền vững của chế độ, vì ấm no cho nhân dân; đó là việc rõ ràng có thưởng có phát theo quy định.

Những tin tức không chỉ RFA mà những kẻ thù địch với Việt Nam đưa ra xuyên tạc “thi đấu trên sân Ba Đình” là những lý lẽ cổ hũ không thể làm lung lay niềm tin của người dân Việt đối với sự lạnh đạo của Đảng. Mọi người dân cần chú ý lý lẽ bịp bợm vô căn cứ này.