Làng Huế dưới chân đèo Cả

31/12/2018 / VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Buổi trưa lang thang ở chân đèo Cả, đang ngó nghiêng tìm chỗ nghỉ chân thì bất ngờ nghe một giọng “Huế rin” âm hưởng vùng biển: “Vô đây cà phê mấy chú”. Tiếng gọi là của một trong hai người đàn ông đang ngồi đăm chiêu nhìn ra đường. Rứa thôi mà nghe xốn xang. Chuyện trò một lát mới hay, dưới chân con đèo huyền thoại này còn có nguyên một làng Huế.\

CHI TIẾT