ĐƠN TỐ GIÁC CỦA NHÂN DÂN THÔN KIM SƠN ĐỐI VỚI NHỮNG HÀNH VI NGANG NGƯỢC CỦA ĐAN VIỆN THIÊN AN

26/01/2018 / GÓC CHIA SẺ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN TỐ GIÁC

 

Kính gửi:                

 

 

 

 

 

      

Đồng kính gửi:

- Tổng Giám mục Giáo phận Huế;

- Bề trên cả Dòng Biển Đức ở Vatican, Italia;

- Bề trên cả tỉnh dòng Biển Đức Việt Nam;

- Nhà thờ Phủ Cam Huế;

- Dòng Thiên An Huế;

- Các linh mục thuộc Tòa Giám mục Huế;

 

- Ban Tôn giáo chính phủ Việt Nam;

- UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;

- UBND thị xã Hương Thủy;

- Công an thị xã Hương Thủy;

- UBND xã Thủy Bằng;

- Công an xã Thủy Bằng;

- Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Các cơ quan thông tấn báo chí.                                  

Trong thời gian qua, linh mục Nguyễn Huyền Đức- bề trên dòng Thiên An đã chỉ đạo Dòng múc đất phá hủy đường dân sinh, chặt phá hơn 5000 cây keo tràm của hộ Nguyễn Ngọc Hùng dân thôn Kim Sơn gây thiệt hại gần 100 triệu đồng, dựng hàng rào lấn chiếm đất của các hộ dân trong thôn, nghiêm trọng hơn là đã chỉ đạo tu sỹ Dòng đào 2 ngôi mộ của họ Nguyễn Viết thôn Kim Sơn đem vứt bỏ đâu không rõ, gia đình họ Nguyễn Viết đã nhiều lần thỉnh cầu xin Dòng chỉ để họ lo hương khói nhưng linh mục Nguyễn Huyền Đức không cho tu sỹ chỉ. Cho đến nay 2 ngôi mộ của họ Nguyễn Viết vẩn chưa tìm ra, con đường dân sinh bị phá vỡ chưa được trả lại hiện trạng.

          Trước những việc làm của dòng Thiên An bà con dân thôn Kim Sơn chúng tôi rất bức xúc. Chúng tôi đã nhiều lần thiết tha đề nghị chính quyền địa phương yêu cầu dòng Thiên An và các cấp giáo hội phải phục hồi trả nguyên hiện trạng lại con đường cho chúng tôi nhưng dòng Thiên An vẫn không trả lại nguyên trạng con đường như ban đầu, không trả lại 2 ngôi mộ cho họ Nguyễn Viết.

          Để có cuộc sống an lành, hạnh phúc, qua đơn này chúng tôi kiến nghị:

          - Đan viện Thiên An phải trả lại 2 ngôi mộ cho họ Nguyễn Viết.

          - Trả nguyên trạng con đường dân sinh cho chúng tôi.

          - Bồi thường thiệt hại 5000 cây keo tràm mà dòng Thiên An đã chặt phá.

- Chấm dứt ngay việc lấn chiếm đất của dân chúng tôi và đất do nhà nước quản lý.

          - Đề nghị ông Tổng Giám mục, ông Bề trên Dòng Biển Đức cử người khác làm bề trên thay ông Nguyễn Huyền Đức và chuyển ông Đức ra khỏi dòng Thiên An.

          - Đề nghị ông Tổng Giám mục Huế, ông Bề trên Dòng Biển Đức chấn chỉnh lại tư cách của ông cha Đức và số tu sỹ trực tiếp phá đường chặt keo tràm và đào mồ mã.

          - Đồng thời, chúng tôi cũng khẩn thiết và đề nghị chính quyền vào cuộc xem xét xử lý hình sự vụ đào 2 ngôi mộ của dân làng chúng tôi (hiện nay vẫn không rõ để ở đâu, cái này hỏi ông Giáo sẽ rõ). Nếu việc làm này Dòng không xin lỗi chúng tôi, không khắc phục hậu quả, chắc chắn sẽ phải gặp quả báo.

          Nếu dòng Thiên An vẫn tiếp tục ngông cuồng như hiện nay, buộc toàn thể dân làng chúng tôi phải bố trí lực lượng tự vệ trừng trị những tu sỹ có hành vi phá Đời, hại Đạo tại Dòng Thiên An.  

          Xin trân trọng cám ơn./.

                                                                            Kim Sơn, ngày 02 tháng 01 năm 2018

TẬP THỂ DÂN THÔN KIM SƠN, XÃ THỦY BẰNG