Nghẹn ngào tưởng niệm chiến sĩ hy sinh vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc

23/07/2017 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Lễ tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc được tổ chức trên boong tàu HQ571 đang neo đậu giữa Biển Đông – nơi yên nghỉ của các liệt sĩ.

8

7

6

 

5

4

3

0-1

2