BỘ NGOẠI GIAO LÊN TIẾNG VỀ TRAILER PHIM "QUÂN ĐỘI VƯƠNG BÀI" XUYÊN TẠC LỊCH SỬ

Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc cùng thực hiện nghiêm nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc tăng cường tuyên truyền hữu nghị, khách quan, củng cố cơ sở xã hội thuận lợi cho phát triển quan hệ hai nước.

Chiều 7/10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị đưa ra bình luận về thông tin Trung Quốc chiếu trailer phim “Quân đội Vương Bài” có những chi tiết xuyên tạc lịch sử về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Việt Nam, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chú ý đến thông tin này.

Bộ Ngoại giao lên tiếng về trailer phim
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói: “Chủ trương nhất quán của Việt Nam đối với các vấn đề lịch sử là gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhìn nhận lịch sử một cách đúng đắn và khách quan, có các việc làm thiết thực để tăng sự hiểu biết, hữu nghị giữa người dân, đóng góp cho quan hệ hữu nghị hợp tác và phát triển giữa các quốc gia trên thế giới”.

“Chúng tôi cũng đề nghị phía Trung Quốc cùng thực hiện nghiêm nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc tăng cường tuyên truyền hữu nghị, khách quan, củng cố cơ sở xã hội thuận lợi cho phát triển quan hệ hai nước”, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Theo VOV