VỮNG VÀNG QUA THỬ THÁCH

Thế giới vừa đi qua năm 2020 đầy biến động. Nổi lên là đại dịch Covid-19 đã làm thế giới chìm ngập trong nỗi âu lo và nỗi âu lo đó chưa dừng lại. Với hơn 80 triệu người mắc, hơn 1,7 triệu người chết; thiệt hại ước tính 9.000 tỷ USD, kinh tế thế giới rơi vào suy thoái nặng nề, tăng trưởng âm gần 4%, đại dịch Covid-19 đã làm biến đổi sâu sắc các mối quan hệ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên toàn thế giới. Thêm nữa, các cuộc xung đột sắc tộc, xu hướng bảo hộ mậu dịch, cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn... cũng tác động mạnh đến hầu hết các nước.

Với một nền kinh tế có độ mở lớn và hội nhập sâu rộng như nước ta, bối cảnh thế giới như vậy khiến chúng ta gặp vô vàn khó khăn, thách thức. Ðại dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi, thiên tai, hạn hán, bão lũ, sạt lở đất... liên tiếp xảy ra, nhất là ở miền trung làm cho khó khăn càng chồng chất.

Nhìn lại một năm qua, chúng ta có quyền tự hào rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng, sự đồng tâm nhất trí và nỗ lực của toàn dân, sự điều hành quyết liệt của hệ thống chính trị cùng với sự ưu việt của chế độ, đất nước nhỏ bé của chúng ta đã làm được những điều phi thường, được quốc tế thán phục.

Nước ta đã vững vàng vượt qua thử thách, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra với nhiều điểm mới và dấu ấn nổi bật. Việt Nam được coi là điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế bằng nhiều hình thức linh hoạt phù hợp với bối cảnh đại dịch Covid-19. Công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng, có sự chuyển biến rất tích cực, nâng cao rõ rệt về chất.

Chính sự thành công trong phòng, chống đại dịch Covid-19 đã tạo điều kiện cho phục hồi kinh tế - xã hội. Với mức tăng trưởng dương đạt 2,91%, nước ta được đánh giá là một trong số 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng cao nhất, một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất năm 2020. Chúng ta đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, AIPA 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ðại hội đảng bộ các cấp thành công là tiền đề để chúng ta tiến hành Ðại hội XIII của Ðảng thành công tốt đẹp. Ðó là những dấu ấn nổi bật của năm 2020, góp phần làm cho "Ðất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" - như lời của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước  Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định.

Đảng ta, nhân dân ta, đất nước ta, đã vững vàng vượt qua một năm đầy khó khăn thách thức với những thành quả to lớn, đáng tự hào biết mấy!

NHÂN DÂN