ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC LÀ SỨC MẠNH LỚN LAO ĐỂ DIỆT TRỪ BIẾN THỂ "VIRUS CHỐNG PHÁ" TRÊN INTERNET

Đất nước ta đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những vấn đề phát sinh do đại dịch Covid-19 gây ra. Bằng nhiều chủ trương, giải pháp Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang chung sức, chung lòng phát huy sức mạnh tổng hợp quyết tâm chiến thắng đại dịch, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thế nhưng lợi dụng tình hình này các thế lực thù địch qua một số đài, báo nước ngoài và mạng xã hội đã đưa nhiều thông tin bóp méo sự thật; xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; gây phân tâm trong xã hội, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Đây là những luận điệu rất nguy hiểm mà chúng ta cần nhận diện và kiên quyết đấu tranh bác bỏ, những biến thể mới của những loài virus chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Một trong những chiêu trò đáng chú ý hiện nay là các thế lực thù địch, phản động núp bóng cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19 để mưu toan chia rẽ nhân dân với Đảng; gây phân tâm, ly tán lòng dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Để đạt mục đích ấy, các thế lực thù địch, phản động không từ bất cứ âm mưu thủ đoạn nào. Từ chuyện một số người dân do nhận thức hạn chế, thiếu hiểu biết pháp luật và động cơ cá nhân đưa tin thất thiệt, sai sự thật lên mạng xã hội bị các cơ quan chức năng xử lý, chúng vu cáo rằng chính quyền Việt Nam “vi phạm tự do thông tin”, “tự do ngôn luận” và kêu gọi, kích động người dân phản đối, đấu tranh. Một số người dân có những biểu hiện chủ quan, lơ là, vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch bị xử phạt,... chúng cũng lu loa rằng như vậy là vi phạm quyền con người... Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 của Việt Nam - một chủ trương đúng đắn, được quốc tế đánh giá cao, là sáng kiến kịp thời và phù hợp với thực tế công tác phòng, chống dịch trên toàn cầu... cũng bị các thế lực thù địch bóp méo, xuyên tạc. Chúng vu khống rằng Đảng, chính quyền “ép” người dân; “buộc” các doanh nghiệp nước ngoài đóng góp vào quỹ... Chúng dẫn sai phạm trong sử dụng một số quỹ trước kia để viết bài tỏ sự hoài nghi về tính công khai, minh bạch của việc quản lý và sử dụng Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19. Một số điểm hạn chế trong triển khai tiêm vắc-xin cho nhân dân cũng bị các thế lực thù địch thổi phồng, xuyên tạc cho rằng có sự phân biệt giữa “quan” với “dân”; “người giàu”, “ người nghèo... Mục đích của chiêu trò này không gì khác làm giảm tinh thần đoàn kết chung tay phòng, chống dịch của người dân và doanh nghiệp, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Các chủ trương, giải pháp đồng bộ và hiệu quả với ưu tiên hàng đầu cho phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân của Chính phủ và các cấp chính quyền cũng bị chúng bóp méo, xuyên tạc cho rằng việc áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt làm mất đi quyền tự do của người dân... Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều tập thể, cá nhân đã có các hoạt động nhân đạo, từ thiện rất đáng quý, đáng trân trọng. Nhưng những kẻ thiếu thiện chí cũng cố tình nhìn nhận những việc làm ấy bằng con mắt tiêu cực để xuyên tạc, bóp méo hòng gieo rắc trong nội bộ nhân dân ta những nghi kỵ, hiểu lầm, thiếu tin tưởng lẫn nhau...

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân là một chủ trương nhất quán xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh càng trong gian khó nhân dân Việt Nam càng đoàn kết gắn bó tạo thành sức mạnh tổng hợp để vượt lên. Cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua và những kết quả mà chúng ta đã đạt được là minh chứng thuyết phục khẳng định truyền thống đoàn kết, gắn bó của dân tộc Việt Nam vẫn được giữ vững và phát huy trong hoàn cảnh mới. Đặc biệt để huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp của xã hội cho hoạt động mua, nhập khẩu và nghiên cứu, sản xuất vắc-xin, vừa qua Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 đã chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Bằng tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cộng đồng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ cụ già đến em nhỏ, từ thành thị đến thôn quê, từ miền núi đến đồng bằng, từ người dân trong nước đến kiều bào ở nước ngoài.... đều đã nhiệt tình hưởng ứng và tích cực ủng hội, đóng góp xây dựng quỹ. Trong các hoạt động phòng, chống dịch khác nhân dân ta cũng thể hiện rất rõ một tinh thần đoàn kết, gắn bó không gì lay chuyển được.

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch, hơn lúc nào hết mỗi người chúng ta cần quán triệt, nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách, biện pháp phòng, chống dịch của Đảng và Chính phủ để tự giác chấp hành. Đồng thời bằng tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng và tùy điều kiện, khả năng của mỗi người, mỗi gia đình tiếp tục nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ và tham gia đóng góp chung tay cùng cộng đồng phòng, chống đại dịch. Đặc biệt trước sự chống phá ngày càng ráo riết, quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, mỗi người chúng ta, nhất là những người tham gia mạng xã hội cần thể hiện rõ trách nhiệm công dân của mình trong đề cập đến các sự kiện, vấn đề đang diễn ra tránh đưa tin thất thiệt, sai sự thật, gây chia rẽ đoàn kết, làm ly tán lòng người, không để kẻ xấu và các thế lực thù địch lợi dụng. Đồng thời mỗi người cần thường xuyên tỉnh táo, đề cao tinh thần cảnh giác, nhận diện rõ ràng và chủ động kết nối, liên hệ với nhau thông qua các hội, nhóm, group face, zalo để chia sẻ những thông tin hay, thông báo nhau những tổ chức, cá nhân có hành vi chống phá Đảng, Nhà nước, đưa tin giả, tin thất thiệt, cùng nhau tham gia đấu tranh phản bác làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn núp bóng dịch bệnh Covid-19 nhằm chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công!”

CAO THỌ DŨNG