Thủ tướng phê chuẩn bầu ông Phan Thiên Định làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định số 1819/QĐ-TTg kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Thiên Định, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng phê chuẩn bầu ông Phan Thiên Định làm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Ông Phan Thiên Định, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả bỏ phiếu, ông Phan Thiên Định được 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý, trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phan Thiên Định sinh ngày 10/12/1971. Quê quán ở xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật; trình độ Lý luận chính trị Cao cấp.

Lê Phương