TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM: 14 NĂM LÀ VONG NÔ CHO TƯ BẢN

 

Nhân quyền Việt Nam là một trong những chủ đề trọng tâm mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách để bảo đảm việc thực thi tốt nhất quyền con người. Các quốc gia trên thế giới luôn đánh giá cao chính quyền Việt Nam trong các hoạt động bảo đảm quyền con người.

Trái ngược với cách đánh giá khách quan của dư luận quốc tế thì một vài tổ chức tư bản núp bóng danh xưng phi chính phủ thường xuyên có hành động tuyên truyền xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam, vu khống chính quyền nước ta không tôn trọng nhân quyền để từ đó kêu gọi quốc tế can thiệp vào Việt Nam. Chiến lược diễn biến hòa bình này do chính các nước tư bản tạo ra, đã và đang can thiệp, phá hoại xã hội của nhiều quốc gia khác.

Ở nửa bên kia bán cầu, một nhóm dân chủ hải ngoại đã thiết lập nên tổ chức với danh xưng “mạng lưới nhân quyền Việt Nam” để tiến hành nhiều hoạt động chống phá dân tộc ta từ bên ngoài, xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam, kêu gọi các quốc gia hay tổ chức phi chính phủ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Đây là nhóm người tị nạn bên Hoa Kỳ có tư tưởng thù địch với Việt Nam, làm tay sai cho các thế lực tư bản phá hoại Việt Nam.

Tổ chức mạng lưới nhân quyền có trụ sở tại Little Sàigòn, California, Hoa Kỳ, được thành lập vào tháng 11 năm 1997. Tổ chức này được tuyên bố là phi chính phủ nhưng bản chất là vỏ bọc của các quốc gia tư bản Mỹ và châu Âu dựng lên nhằm phá hoại sự ổn định, phát triển của Việt Nam thông qua các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc tình hình về nhân quyền.

Ngày 17 - 18/8/2019, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã tổ chức Đại Hội lần thứ 14 tại Little Sàigòn, California, Hoa Kỳ, tức là đánh cột mốc 14 năm làm tay sai cho các thế lực tư bản phá hoại Việt Nam. Tổ chức này thành lập từ năm 1997 là nơi tập trung những kẻ chống cộng cực đoan, những kẻ chạy loạn chính trị sau các biến cố lịch sử nên tư tưởng chung đều là chống phá Việt Nam đến cùng, nhân quyền chỉ là vỏ bọc để chúng lợi dụng công khai chống đối Việt Nam, là chiêu bài để lừa gạt các quốc gia hay tổ chức khác hiểu nhầm về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta.

Chiêu bài nhân quyền là âm mưu truyền thống mà các nước tư bản sử dụng để can thiệp, phá hoại tình hình của các quốc gia khác, đặc biệt là Việt Nam. Mạng lưới nhân quyền Việt Nam ra đời là nhằm phục vụ âm mưu đó, chẳng có loại tổ chức nhân quyền nào có trụ sở tại nước ngoài lại đi đại diện hay bảo vệ nhân quyền cho Việt Nam cả, chẳng qua chỉ là vỏ bọc của cái tư tưởng nô lệ cho tư bản.

Mạng lưới nhân quyền Việt Nam là tổ chức “ảo” được dàn dựng dưới bàn tay của các thế lực tư bản với lực lượng nòng cốt là những kẻ có tư tưởng cực đoan phá hoại Việt Nam đến cùng. Hoạt động của tổ chức này chỉ dừng lại ở các tuyên bố sai sự thật về tình hình Việt Nam. Chính vì vậy, trên bản đồ nhân quyền thế giới không có một dấu chấm nào mang tên “mạng lưới nhân quyền Việt Nam”.