Liên quan đến việc chi trả sự cố môi trường biển ở xã Lộc Bình:(Phú Lộc) không đúng đối tượng: Thu hồi tiền và tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm

Người dân xã Lộc Bình phản ánh, trong đợt kê khai, nhận đền bù, hỗ trợ sự cố môi trường biển vào năm 2017, có một trường hợp là con trai của ông Lê Đức Phương, hiện là Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc Bình không đúng đối tượng, nhưng vẫn được kê khai và nhận tiền hỗ trợ.

 

Chi trả, hỗ trợ sự cố môi trường biển đợt 1 tại xã Lộc Bình vào năm 2016

Sau phản ánh của người dân, UBND huyện Phú Lộc đã thành lập Tổ công tác tham mưu giải quyết đơn sự cố môi trường biển và vừa có kết luận chính thức.

Quy trình đúng, nhưng đối tượng sai

Theo kết luận thanh tra, gia đình ông Lê Đức Phương có nuôi trồng thuỷ sản tại khu vực đầm Hải Phú, xã Lộc Bình. Sau khi xảy ra sự cố môi trường biển (2016), gia đình ông là hộ trực tiếp bị ảnh hưởng như nhiều hộ khác.

Theo giải thích của ông Lê Đức Phương, ông có người con trai đang theo học tại một trường ĐH ở TP. Huế, thời điểm xảy ra sự môi trường biển là vào thời gian nghỉ hè nên con trai của ông trực tiếp tham gia nuôi trồng thuỷ hải sản, phụ giúp gia đình. Do đó, khi có thông báo kê khai để hưởng bồi thường, hỗ trợ thì ông đã kê khai và được tổ xác định của thôn xác nhận, đưa vào danh sách nhận hỗ trợ.

Ông Lê Đức Phương cho rằng, vì con trai ông có tham gia phụ giúp gia đình nên thuộc đối tượng người lao động làm thuê không thường xuyên, được quy định tại điểm C, khoản 2, điều 1, Quyết định l880/QĐ-TTg. Sau khi được phê duyệt, con trai ông Phương nhận được 8,730 triệu đồng hỗ trợ.

Ông Trần Viết Trung, Phó Chánh Thanh tra huyện Phú Lộc, Tổ trưởng Tổ công tác tham mưu giải quyết đơn sự cố môi trường biển cho biết, về quá trình kê khai, niêm yết của UBND xã Lộc Bình là đúng quy trình. Cụ thể, theo các văn bản, danh sách còn lưu lại, Tổ xác định thiệt hại thôn đã lập danh sách và có đưa ra họp để tiến hành xét duyệt công khai. Sau khi xét duyệt, Tổ xác định thiệt hại thôn đã tiến hành niêm yết công khai kết quả. Quá trình niêm yết, công khai, không nhận bất kỳ ý kiến phản ánh nào liên quan đến việc xét duyệt hỗ trợ đối với trường hợp con trai ông Lê Đức Phương. Sau đó, Tổ xác định thiệt hại đã chuyển danh sách lên Hội đồng xét duyệt của xã theo đúng quy định.

Tuy nhiên, theo Tổ công tác tham mưu giải quyết đơn sự cố môi trường biển, về quy trình thực hiện là đúng các văn bản hướng dẫn, nhưng việc con trai của ông Lê Đức Phương nhận hỗ trợ là sai đối tượng.

Cụ thể, ngày 7/11/2016, UBND tỉnh có công văn số 6868/UBND-NN hướng dẫn: Học sinh, sinh viên tranh thủ lúc rảnh rỗi và các tháng hè về phụ giúp gia đình lao động các nghề khai thác, nuôi trồng… và các lao động bán chuyên trách khác, không phải là đối tượng được bồi thường thiệt hại theo quy đinh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo kết luận thanh tra, việc hỗ trợ cho con trai của ông Lê Đức Phương là không đúng đối tượng (Chi trả sự cố môi trường biển đợt 2, năm 2017 tại xã Lộc Bình)

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm

Ngày 12/4, lãnh đạo UBND xã Lộc Bình cho hay, quá trình kê khai, xét duyệt trường hợp con trai ông Lê Đức Phương còn chủ quan, thiếu nghiên cứu kỹ các quyết định về đối tượng được nhận hỗ trợ nên mới để xảy ra sai sót. UBND xã sẽ tiến hành họp kiểm điểm, căn cứ mức độ vi phạm sẽ có hình thức xử lý phù hợp.

Ông Hồ Trọng Cầu, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, sau khi có kết luận thanh tra, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tham mưu hướng xử lý, trước tiên là thu hồi số tiền 8,730 triệu đồng do chi trả không đúng đối tượng.

“UBND huyện đã chỉ đạo Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Lộc Bình tiến hành tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc kê khai, xét duyệt và thẩm định bồi thường không đúng đối tượng” ông Hồ Trọng Cầu khẳng định.

Theo Thừa Thiên Huế online