Lộ rõ mưu đồ chính trị đen tối của các phần tử phản động trên địa bàn Hà Tĩnh

06/04/2017 / GÓC CHIA SẺ

Hơn bao giờ hết, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo luận điệu của các đối tượng phản động, cực đoan, tiếp tay cho phần tử chống phá, đi ngược lại quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạo đức lối sống dân tộc. Đảng, Nhà nước luôn đồng hành, chia sẻ với nhân dân và nghiêm trị những tổ chức, cá nhân phản động, gây rối; bảo vệ thành quả cách mạng và khối đại đoàn kết toàn dân.

CHI TIẾT

Trước khi trừng trị kẻ xấu, cần đối thoại với dân

06/04/2017 / GÓC CHIA SẺ

Giải pháp xử lý mâu thuẫn nội bộ nhân dân ưu thế nhất là “cả hai đều thắng” (win-win). Theo đó, cuộc xung đột được dàn xếp sao cho ít tổn thương nhất và ai cũng được chia phần thắng lợi. Thương lượng và hoà giải để dàn xếp xung đột theo hướng đi đến một sự thoả hiệp nào đó, sao cho cả hai đều giảm được sự tổn thương là cách lựa chọn tốt. Tuy nhiên, trên thực tế, điều hoà xung đột là công việc cực kỳ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải phối hợp nhiều giải pháp một cách kiên trì và mềm dẻo. Trấn áp là cần thiết nhưng không được tràn lan, đổ lửa thêm dầu.

CHI TIẾT