Tin lũ trên các sông của tỉnh Thừa Thiên Huế (lúc 05h30 ngày 21/11/2017)

21/11/2017 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Hiện nay lũ trên sông Hương, sông Bồ đang dao dộng ở mức trên báo động 2, sông Ô Lâu đang lên, sông Truồi đang xuống chậm. Mực nước lúc 05h ngày 21/11/2017 của các trạm như sau: - Sông Hương tại Kim Long 2,71m, trên báo động 2 là 0,71m; - Sông Bồ tại Phú Ốc 4,12m; dưới báo động 3 là 0,38m; - Sông Ô Lâu tại Phong Bình là 2,35m ; - Sông Truồi tại cầu Truồi là 1,60m.

CHI TIẾT