Đạo đức nghề nghiệp là vấn đề cốt lõi của hoạt động báo chí

16/06/2019 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có đội ngũ những người làm báo. Dù công nghệ là nhân tố rất quan trọng nhưng đó vẫn chỉ là phương tiện truyền tải nội dung. Linh hồn của các tác phẩm báo chí vẫn là nhận thức, tư tưởng và đạo đức mà người cầm bút muốn chuyển tải đến người đọc qua tác phẩm.

CHI TIẾT


Thông qua Luật Đầu tư công sửa đổi: Không còn chuyện con gà-quả trứng?

13/06/2019 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Luật Đầu tư công (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua được kỳ vọng sẽ khắc phục được vấn đề "con gà, quả trứng": vốn có trước hay dự án có trước.Trong phiên biểu quyết sáng nay (13/6), có 439/450 đại biểu tham gia bấm nút đồng ý thông qua Dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi, tương đương tỷ lệ tán thành là 90,7%. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

CHI TIẾT