Lên phương án di dời hơn 4.200 hộ dân ra khỏi Kinh thành Huế

21/10/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Vòng tường Kinh thành bị hư hỏng, thượng thành bị người chiếm dụng để ở và trồng hoa màu, nhiều đoạn hộ Thành Hào bị phá hủy hoàn toàn, các khu vực bảo vệ di tích trong kinh thành bị lấn chiếm… Việc này đòi hỏi sự di dời, giải phóng để bảo vệ khu vực I hệ thống di tích Kinh thành Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

CHI TIẾT