Xây dựng thương hiệu hương trầm Thủy Xuân

25/01/2019 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Có trên 40 cơ sở, doanh nghiệp (DN) sản xuất hương, trầm, tinh dầu trầm và các sản phẩm mỹ nghệ trầm hương, song đến nay làng nghề hương trầm Thủy Xuân (TP. Huế) vẫn chưa được công nhận nghề và làng nghề truyền thống và chưa đăng ký thương hiệu tập thể cho sản phẩm làng nghề.

CHI TIẾT


Phòng trừ bệnh, chăm sóc lúa đông xuân

21/01/2019 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Vụ đông xuân 2018-2019, toàn tỉnh đưa vào gieo sạ 28.687,26 ha, hiện đã hoàn thành gieo sạ trên 15.000 ha. Do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ tại vùng đồng bằng, kết hợp với triều cường đã gây ngập úng cho 1.720 ha (18/1) với mức ngập từ 20 -30cm. Đến nay, công tác tiêu úng đang được triển khai đảm bảo gieo sạ theo đúng kế hoạch.

CHI TIẾT