TRÌNH THỦ TƯỚNG ĐỀ ÁN MỞ RỘNG TP.HUẾ

Đề án mở rộng TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) sẽ mở rộng gấp 5 lần hiện tại với tổng diện tích khoảng 348,54 km2, mở rộng địa giới hành chính, chuyển 13 xã, phường thuộc các huyện, thị xã sáp nhập TP.Huế.

Trung tâm TP.Huế hiện tại, nhìn từ bờ nam sông Hương 	 /// Ảnh: Bùi Ngọc Long

Trung tâm TP.Huế hiện tại, nhìn từ bờ nam sông Hương

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Ngày 8.1, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết UBND tỉnh đã hoàn tất đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng TP.Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP.Huế.

Theo đó, đề án sẽ mở rộng TP.Huế gấp 5 lần hiện tại với tổng diện tích khoảng 348,54 km2, mở rộng địa giới hành chính, chuyển 13 xã, phường thuộc các huyện, thị xã sáp nhập TP.Huế; gồm các xã, phường, thị trấn: Thủy Bằng, Thủy Vân (TX.Hương Thủy), Hương Hồ, Hương An, Hương Thọ, Hương Vinh, Hương Phong, Hải Dương (TX.Hương Trà), Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh, Thuận An (H.Phú Vang)... Sau khi sáp nhập, toàn TP.Huế có 40 xã, phường và tiếp tục sắp xếp, điều chỉnh còn 36 xã, phường.

Đồng thời, Thừa Thiên - Huế cũng có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về xây dựng bộ tiêu chí thành phố trực thuộc T.Ư đối với Thừa Thiên - Huế (theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 54-NQ/TW). Qua đó, cùng với các bộ, ngành thống nhất đề xuất nhiều cơ chế chính sách áp dụng yếu tố đặc thù trong phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính, là điều kiện cần để đảm bảo phân loại đô thị loại 1 đối với Thừa Thiên - Huế trong quá trình xây dựng đề án... Sau khi Thủ tướng thông qua, đề án này sẽ được trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2021.

Thanh Niên online