QUY TRÌNH BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Quốc hội khóa XV dự kiến gồm 500 đại biểu được cử tri bầu ra vào ngày 23/5/2021. Danh sách trúng cử được công bố chậm nhất ngày 12/6/2021.

 

Theo VOV.VN