NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ BIỂN SỐ XE

Thông tư 58/2020/TT-BCA thay đổi kích thước biển số ôtô, xe kinh doanh vận tải dùng biển nền vàng chữ đen, áp dụng từ 1/8.

 

Tạ Lư - Lương Dũng