Kiến tạo cho một nhận thức

07/06/2019 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Rất nhiều người tham gia vào các nỗ lực làm sạch cộng đồng. Họ dành một buổi sáng thứ bảy, chủ nhật để nhặt rác trong công viên, dọc đường đi, các di tích, thắng cảnh hoặc sơn, vẽ một vài chậu cảnh. Nhưng không phải ai cũng có động lực để làm.

CHI TIẾT