Hướng đến đô thị thông minh

15/04/2019 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Để xứng tầm đô thị trung tâm, tạo chuỗi liên hoàn kết nối với các đô thị vệ tinh như Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy và đô thị mới Chân Mây- Lăng Cô, năm 2019, UBND TP. Huế đầu tư gần 100 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, xử lý nước thải; trong đó tập trung chỉnh trang không gian hai bờ sông Hương.

CHI TIẾT

Nối những bờ vui

15/04/2019 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Đến nay, 15 công trình cầu thuộc 2 dự án thành phần với tổng số vốn 51 tỷ đồng thuộc Hợp phần xây dựng cầu dân sinh (Dự án Lramp tỉnh Thừa Thiên Huế) đã lần lượt được đầu tư xây dựng, góp phần nối gần hơn những miền đất.

CHI TIẾT