"…vẫn đập trong lòng trái tim thành phố…"

15/05/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Dù trái tim các anh đã ngừng đập, thì trong lòng hàng triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh, ngọn lửa từ trái tim của các hiệp sỹ sẽ không bao giờ tắt, ngọn lửa và nhịp đập ấy sẽ trở thành nhịp đập, thành trái tim của Thành phố, khơi dậy lòng trắc ẩn, lương tri và phẩm giá của con người...

CHI TIẾT

Thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

14/05/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7/5 đến ngày 12/5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ bảy khóa XII để thảo luận, cho ý kiến về: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một số vấn đề quan trọng khác.

CHI TIẾT

Bế mạc Hội nghị T.Ư 7: Đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức quyền

13/05/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Sáng ngày 12/5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bế mạc sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương lần này đã thành công tốt đẹp.

CHI TIẾT

Trường Sa hôm nay

09/05/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Tháng Tư ở Trường Sa hôm nay, biển hiền hòa và dịu êm. Nhưng tháng Tư 43 năm về trước, nơi đây dậy sóng. Đó là những ngày các chiến sĩ Hải quân phối hợp chiến đấu thần tốc giải phóng quần đảo Trường Sa, góp phần vào thắng lợi trọn vẹn, vĩ đại của dân tộc để non sông Việt Nam thu về một mối.

CHI TIẾT


Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ

07/05/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ thể hiện tinh thần khát khao độc lập, tự do, hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam mà còn là tiếng kèn xung trận, cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh giành độc lập và đi vào tiềm thức như là thắng lợi chung của nhân loại tiến bộ. 

CHI TIẾT