NĂM 2024 XUẤT BẢN ÍT NHẤT TỪ 14 ĐẾN 17 ẤN PHẨM GẮN LOGO TỦ SÁCH HUẾ

Đó là một trong những chỉ tiêu được đưa ra trong kế hoạch triển khai Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” năm 2024 vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 22/12.

 Một góc không gian trưng bày các cuốn sách về Huế ở Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế

Ngoài xuất bản từ 14 đến 17 ấn phẩm gắn logo Tủ sách Huế, kế hoạch này cũng cho biết, sẽ ban hành danh mục ấn phẩm tuyển chọn xuất bản gắn Logo “Tủ sách Huế” năm 2024-2025 và rà soát, chỉnh lý, bổ sung các sản phẩm của Tủ sách Huế đã được xuất bản.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai, bổ sung các ấn phẩm mới của Tủ sách Huế tại các điểm đã triển khai đề án, bao gồm 8 thư viện công cộng cấp huyện và 11 thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng, có không gian đọc; 10 thư viện tại các trường đại học, cao đẳng và 37 thư viện tại các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cập nhật và khai thác trang thông tin điện tử Tủ sách Huế, tích hợp vào ứng dụng Hue-S.

Cùng với đó, hoàn thành việc đăng ký bộ nhận diện thương hiệu Tủ sách Huế và đưa vào sử dụng chính thức, chính thức đưa vào hoạt động Quỹ phát triển Tủ sách Huế và xúc tiến kêu gọi các nguồn kinh phí hợp pháp...

Báo Thừa Thiên Huế online