NGƯỜI CÔNG GIÁO KHÔNG ĐƯỢC TREO CỜ TỔ QUỐC?

Trong khi Nhân dân cả nước đang có những hoạt động thiết thực để chào mừng Ngày Quốc khánh 2-9, các ngõ, xóm, phố phường từ miền núi, đồng bằng cho đến hải đảo, từ thành phố đến nông thôn, các cơ sở tôn giáo đã treo cờ Tổ quốc để thể hiện tình yêu quê hương đất nước thì một số kẻ núp bóng linh mục Công giáo lại tái diễn luận điệu xuyên tạc về việc người Công giáo, các nhà thờ, giáo xứ treo cờ Tổ quốc vào dịp này.

Kẻ đó chính là linh mục Đặng Hữu Nam. Vị linh mục này đã cho rằng: “người Công giáo treo cờ Tổ quốc là làm xấu giáo hội”, hay cho rằng việc các cơ sở tôn giáo, nhà thờ, giáo xứ treo cờ Tổ quốc là “Im lặng bao che cho cái sai là đồng loã”? Phải chăng là Người Công giáo thì không được treo cờ Tổ quốc Việt Nam?

Nên nhớ rằng, Người Công giáo hay bất cứ người theo tôn giáo hoặc không theo tôn giáo nào đã là công dân Việt Nam thì đều là một bộ phận không thể tách rời trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc công dân Việt Nam nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng treo cờ Tổ quốc chính là thể hiện lòng yêu Tổ quốc, sự tự hào dân tộc, khẳng định chủ quyền lãnh thổ của đất nước và quốc tịch của bản thân mình.

Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã từng nói: “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt” (Huấn từ gửi Giáo hội Công giáo Việt Nam năm 2009). Hay lời của Đức giáo hoàng Phanxicô: “Các con hãy là những người Việt Nam đích thực, với tình yêu Tổ quốc (Sứ điệp gửi Giới trẻ Công giáo Việt Nam năm 2019). Vì vậy, không thể có chuyện “người Công giáo treo cờ Tổ quốc là làm x.ấu giáo hội” hay “người Công giáo thì không được treo cờ Tổ quốc”!

Đặng Hữu Nam đang ngày càng bộc lộ rõ tư tưởng quay lưng với đồng bào, Tổ quốc. Giáo dân và Giáo hội cần có hình thức xử lý nghiêm minh với những hành vi ngược đời, trái đạo này của linh mục Đặng Hữu Nam.