KHÔNG CÓ GIUN ĐẤT SẼ CHẾT!

Nhân dân và chính quyền xã Eakpam huyện Cưmgar, tỉnh Đăk Lăk đã phối hợp xử lý các thành phần phá hoại nông nghiệp của nước ta bằng cách kích điện và bắt giun đất bán cho thương lái Trung Quốc.

Giun đất được coi là “rồng đất” tại Trung Quốc vì có giá trị dinh dưỡng cao, chữa được nhiều loại bệnh. Nhu cầu nội địa tăng cao buộc các thương lái tại Trung Quốc phải tìm sang Việt Nam để thu mua giun đất. Giá giun đất tươi được các thương lái mua với giá 30.000 đồng/kg trong khi giun đất đã qua làm sạch và sấy khô có giá lên tới 600.000 đồng/kg.

Vì cái lợi trước mắt, mà ở xã Ea Kpam đang xảy ra tình trạng kích điện bắt giun đất trộm làm ảnh hưởng đến sinh trưởng cây cối hoa màu, khi kích điện sẽ làm hư hỏng chết hết rễ non của cây, đất đai bạc màu lấy gì cây phát triển? Mặc khác giun làm tăng độ tơi xốp, khả năng giữ nước, độ phì nhiêu và lượng chất hữu cơ của đất. Giun phá vỡ đất cứng, tạo đường dẫn cho rễ cây và giúp kết dính các hạt đất với nhau; giun luân chuyển các chất dinh dưỡng và vi sinh đến các vị trí mới khi chúng di chuyển trong đất để tìm kiếm thức ăn.

Dân không hề biết thương lái thu mua làm gì, chỉ cần biết họ thu mua giá cao. Họ cũng không cần nghĩ đến hậu quả khi giun đất bị tận diệt thì đất đai, mùa màng, công việc chính nuôi sống họ lâu dài sẽ như thế nào.

Bà con nhân dân cần đề cao cảnh giác để bảo vệ nương rẫy, bảo vệ đất đai nhé. Đất mà không có giun là đất “Chết”