THỐNG NHẤT CHỦ TRƯƠNG THÀNH LẬP THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Ngày 14/3, HĐND TP. Huế, huyện Phú Lộc, Quảng Điền và TX.Hương Trà tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026 để thảo luận, thông qua Nghị quyết (NQ) về chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương và quyết định một số vấn đề liên quan đến công tác đầu tư công trên địa bàn.

Hương Phong sẽ  nâng cấp từ xã lên phường và trực thuộc Quận Thuận Hóa 

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Huế đã tán thành thông qua NQ về chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh.

Theo đó, TP. Huế trực thuộc Trung ương trong tương lai có diện tích tự nhiên 4.947,109 km2, dân số 1.395.089 người và có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (4 huyện, 3 thị xã và 2 quận), có 131 đơn vị hành chính cấp xã (73 xã, 51 phường và 7 thị trấn).

TP. Huế hiện tại sẽ được chia thành 2 quận, trong đó Quận Phú Xuân có 13 phường trực thuộc, gồm: An Hòa, Đông Ba, Gia Hội, Thuận Lộc, Tây Lộc, Thuận Hòa, Kim Long, Hương Sơ, Hương Long, Phú Hậu, Hương An, Hương Vinh, Long Hồ và Quận Thuận Hoá có 19 phường trực thuộc, gồm: An Cựu, An Tây, Vỹ Dạ, Phước Vĩnh, Trường An, Phú Nhuận, Thủy Biều, Phú Hội, An Đông, Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Xuân, Xuân Phú, Thủy Vân, Phú Thượng, Hương Phong, Thủy Bằng, Thuận An, Dương Nỗ.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố cũng quyết định một số vấn đề liên quan đến công tác đầu tư công trên địa bàn, như: NQ bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý; NQ thống nhất danh mục dự án bổ sung thực hiện năm 2024 - 2025, NQ phương án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất năm trước chuyển sang; NQ ủy quyền cho UBND TP. Huế phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu.

 

Sáng cùng ngày, kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, HĐND huyện Phú Lộc khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã xem xét, thông qua chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; xem xét bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

 Đường ven đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô được đầu tư đồng bộ, khang trang 

Đối với kết quả lấy phiếu ý kiến cử tri về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế có tỷ lệ cử tri đồng ý là 97,47%. Tỷ lệ cử tri đồng ý việc thành lập huyện Phú Lộc trên cơ sở nhập nguyên trạng huyện Nam Đông và huyện Phú Lộc thuộc thành phố Huế trực thuộc Trung ương đạt 97,16%. Tỷ lệ cử tri đồng ý việc thành lập thị trấn La Sơn thuộc huyện Phú Lộc thuộc thành phố trực thuộc Trung ương là 99,85%.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị trong huyện, nhất là cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nội dung NQ đã được ban hành đến các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện và tham gia giám sát.

 Đại biểu HĐND huyện Quảng Điền biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp 

Cũng trong sáng 14/3, HĐND huyện Quảng Điền đã xem xét, thảo luận và thông qua Nghị quyết (NQ) tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. 

Đây là chủ trương lớn của tỉnh cũng là mong mỏi của Nhân dân trên địa bàn, nhằm sắp xếp địa giới hành chính một số xã cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Do vậy, ngay sau kỳ họp này, trên cơ sở NQ của HĐND huyện, UBND huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt đề án theo quy định.

Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND huyện cũng đã thông qua NQ về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2024 và NQ giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng ngân sách cấp huyện quản lý.

Để thực hiện có hiệu quả các NQ nêu trên, HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai đảm bảo theo đúng nội dung, tinh thần của NQ và quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các NQ được thông qua tại kỳ họp này đến cử tri và Nhân dân huyện nhà.

Đại biểu thị xã Hương Trà  biểu quyết thông qua các Nghị quyết  

Thống nhất chủ trương thành lập thành phố trực thuộc trung ương và sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ 8, HĐND thị xã Hương Trà ngày 14/3 cho thấy, việc thành lập Thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, có 52.924 cử tri thị xã Hương Trà đồng ý, đạt tỷ lệ 98,04% và có 174 đại biểu HĐND 9 xã, phường trên địa bàn thị xã đồng ý, đạt tỷ lệ 93,6%.

Về thành lập phường Hương Toàn thuộc thị xã Hương Trà, có 10.286 cử tri xã Hương Toàn đồng ý, đạt tỷ lệ 99,74% và 23 đại biểu HĐND xã đồng ý, đạt tỷ lệ 88,46%.

Tại kỳ họp, HĐND thị xã đã biểu quyết thông qua các nghị quyết (NQ) quan trọng gồm: NQ về việc tán thành chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; NQ về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; NQ về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 và phương án bố trí vốn bổ sung năm 2024; NQ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý năm 2024. 

Báo Thừa Thiên Huế online