MỘT MƯU SÂU, KẾ HIỂM CẦN VẠCH TRẦN, TIẾP TỤC ĐẤU TRANH

Sự tái diễn mưu sâu, kế hiểm ở Việt Nam

Trước tình hình đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta cũng như trên thế giới vô cùng phức tạp như hiện nay, muốn bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt hiệu quả; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ chống hệ tư tưởng tư sản, lối sống thực dụng phương Tây và sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại mà những người chống cộng đang cố tình gieo rắc, thẩm thấu, muốn nó xâm nhập nhanh vào Việt Nam. Cùng với đó, chúng ta còn phải vạch trần sự giả dối và kiên quyết, kiên trì đấu tranh khắc phục những tàn dư tư tưởng phong kiến, tiểu tư sản do chế độ cũ để lại, còn tồn tại dai dẳng ở nước ta, trong Quân đội ta.

Cùng với việc chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng ta, những người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta đang cố tình tấn công xuyên tạc bản chất của quân đội cách mạng, bôi nhọ thanh danh “Bộ đội Cụ Hồ”, tái diễn âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội nhằm tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, biến Quân đội hành đội quân vô dụng.

 Âm mưu cơ bản, xuyên suốt và lâu dài của các thế lực thù địch là đem hệ tư tưởng và chính trị tư sản, chủ nghĩa cơ hội – xét lại thay thế chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì thế, họ cố tình làm cho Quân đội ta từ bỏ lý tưởng XHCN, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, chấp nhận con đường TBCN theo sự sắp đặt của phương Tây và những người theo đuôi họ; làm cho Đảng, Nhà nước ta mất chỗ dựa vững chắc là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân để dễ bề thao túng chính trị vì mục đích phản động.

Chiêu thức “gây gió từ bên ngoài để tạo bão ở bên trong” là dùng loại vũ khí tư tưởng tư sản để tạo ra tâm lý hoảng sợ trước sức mạnh của kinh tế, quân sự, khoa học và công nghệ phương Tây với cách “đánh hội đồng” như kiểu NATO, EU và phương Tây đang áp dụng tấn công, bao vây, cấm vận, phong tỏa nước Nga hiện nay để “làm con ngáo ộp” đe dọa những người dân “yếu bóng vía” ở Việt Nam.

Từ đó, họ ra sức xuyên tạc chủ trương, đường lối đổi mới, phát triển kinh tế – xã hội của Đảng, Nhà nước ta. Cổ suy cho chiêu trò này là việc sùng bái, ca ngợi một chiều sức mạnh của đồng đô la, của kinh tế thị trường và “sự phóng khoáng của nền dân chủ tư sản” và lối sống thực dụng phương Tây. Đây là cái cách mà những người đối lập với Đảng ta dùng nó để mê hoặc, làm lóa mắt không ít người dân “mơ mộng cuộc sống mới” bằng sự hấp dẫn của đồng đô la và lối sống thực dụng phương Tây cùng với ảo vọng “đổi đời”, “không cần làm vẫn sung sướng”. Họ hy vọng rằng, những tư tưởng tư sản bằng nhiều con đường khác nhau, nhất là thông qua mạng xã hội, sớm đến Việt Nam, xâm nhập, thẩm lậu nhanh chóng vào đầu óc người dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ quân đội và lớp trẻ, biến họ thành những con người khác, ngưỡng mộ lối sống phương Tây, theo đuôi họ.

Thế nhưng, do mất cảnh giác, một số cơ quan kinh tế và báo chí ở nước ta đôi khi đã đăng tải những thông tin có lợi cho đối phương một cách vô ý thức, đã ca ngợi không công cho CNTB và phương Tây. Sự mập mờ, không phân biệt rõ đúng sai, lợi và hại trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước ta: Việt Nam sẵn sàng làm bạn, làm đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, thông qua con đường mở cửa, hội nhập quốc tế, thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA), đã bị các thế lực thù địch lợi dụng đưa hệ tư tưởng tư sản, các sản phẩm văn hóa xấu độc và lối sống thực dụng của phương Tây xâm nhập vào nước ta.

Điều này ít nhiều đã làm cho không ít người dân, nhất là một số người có học thức, đã từng “Tây học” có tâm lý “dị ứng” với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phê phán hệ thống khái niệm, phạm trù, quy luật, các nguyên của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cho rằng học thuyết này đã lỗi thời, không phù hợp với Việt Nam, cần “thay máu cho hệ tư tưởng”… Từ đó, tán phát, làm lây lan hệ tư tưởng tư sản và lối sống thực dụng phương Tây với sự kích hoạt những ham thích mù quáng cũng như sự ham muốn, khoái lạc một cách thiếu tỉnh táo, thiếu óc phê phán, thiếu phản biện đối với một số sản phẩm trí tuệ, văn hóa mà phương Tây cho là “cấp tiến”, là “mốt”, hết lời ca ngợi, đang tìm mọi cách du nhập, thẩm lậu vào nước ta.

Không bao giờ mắc mưu của địch

Quân đội là một xã hội thu nhỏ và đương nhiên, nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều của tư tưởng tư sản và nọc độc của các sản phẩm văn hóa độc hại và lối sống thực dụng của phương Tây, dù chưa phải là nhiều bởi con em bộ đội từ nhân dân mà ra, từ xã hội mà vào quân đội. Song, ở khía cạnh này hay khía cạnh khác, xét một cách tổng thể, sự xâm nhập trực tiếp của hệ tư tưởng tư sản và văn hóa phương Tây vào Quân đội tất nhiên là khó khăn hơn so với môi trường và đời sống dân sự. Bởi, Quân đội ta có kỷ luật “sắt”, đã có bề dày lịch sử truyền thống gần 80 năm theo Đảng “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Hơn thế, Quân đội ta đã trải qua “thử lửa chiến tranh” nên bản lĩnh rất kiện định vũng vàng, vì thế chẳng có thế lực thù địch nào có thể lung lạc được bản chất, nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”; mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của người quân nhân cách mạng. Cho nên, các thế lực thù địch đã và đang cố gắng tìm mô thức, thủ đoạn mới nhằm pha loãng chính trị của Đảng ta trong Quân đội bằng cách bôi đen hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, xuyên tạc bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; từ đó tạo ra sự thờ ơ về chính trị trong toàn quân đến mức có thể thực hiện được âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, “phi đảng cộng sản” Nhà nước Việt Nam.

Điệp khúc này đã diễn trong quân đội Liên Xô và quân đội các nước Đông Âu trước đây. Bây giờ họ muốn tái diễn nó ở Việt Nam nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình” thông qua thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội nhằm vô hiệu hóa Quân đội ta, đe dọa sự mất còn của Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Chúng ta đã dự lường hết những biến chứng, các kịch bản mà họ rắp tâm thực hiện để chia rẽ, gây sự khủng hoảng về lãnh đạo trong nội bộ Đảng, Nhà nước ta với sự hình thành các phe phái, các nhóm lợi ích, cũng như sự khác biệt về quan điểm chính trị trong hạt nhân lãnh đạo của Đảng.

Với cách nhìn đó, các thế lực thù địch đã nhầm to và thất vọng về sự kiên định, không bị tha hóa, biến chất của Đảng ta trong Quân đội. Đảng ta đứng vững, không bao giờ mắc mưu “diễn biến hòa bình”, bị “phi chính trị hóa” quân đội. Rõ ràng, kịch bản này không thể thực hiện ở Việt Nam bởi sự lãnh đạo của Đảng ta thể hiện rõ sự đoàn kết, nhất trí cao; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đều ý thức rõ ràng về sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng, trên lập trường của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đảng ta đã giữ gìn sự trong sáng như giữ gìn con ngươi của mắt mình khi tuyên truyền và đem lại nhận thức chung cho toàn xã hội; mọi người dân đều nhận thức rõ: bất cứ ai, thế lực nào có hành vi chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì đó là một tội ác và nó lập tức bị lên án, phán xét theo đạo lý và pháp lý Việt Nam.

Cho nên lề thói thực dụng chủ nghĩa và hệ tư tưởng tư sản, các sản phẩm văn hóa độc hại của phương Tây được các thế lực thù địch sử dụng nhằm pha loãng môi trường chính trị ở Việt Nam; qua đó phá hoại chính trị, tư tưởng, tổ chức quân đội đã bị quân và dân ta tẩy chay, luôn đề phòng, cảnh giác cao; không bao giờ mắc mưu địch. Những người chống cộng đã chủ quan, nhầm lẫn và tự chuốc lấy thất bại bởi các âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam đã bất thành.

Cần nói cho rõ rằng, điều mong muốn của các thế lực thù địch là thông qua tuyên truyền hệ tư tưởng tư sản, gieo rắc lối sống thực dụng, các sản phẩm văn hóa phương Tây vào Quân đội là cố tình làm tăng lên số lượng những tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của Quân đội ta có tư tưởng và lợi ích theo lề thói thực dụng và lợi ích nhóm trong Quân đội. Những người chống cộng đã hy vọng là đến một lúc nào đó sức mạnh của đồng đô la có thể phát huy tác dụng, mua chuộc được những người đứng đầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; từ đó làm biến dạng tổ chức Quân đội, hiện thực hóa âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội; gạt bỏ được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản ra khỏi Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sự khoét sâu mâu thuẫn giữa cấp trên và cấp dưới, giữa đồng cấp với nhau, giữa các đơn vị với nhau…sẽ làm mất dần tinh thần đoàn kết nhất trí, sự tương thân, tương trợ lẫn nhau của một đội quân cách mạng. Theo đó, mục tiêu, lý tưởng, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Quân đội ta, của các chi bộ, tổ đảng chỉ còn lại quan hệ bằng lợi ích vật chất lạnh lùng theo lợi ích nhóm. Đến lúc ấy, hệ tư tưởng tư sản và sác sản phẩm văn hóa xấu độc của phương Tây chiếm lĩnh trận địa tư tưởng, văn hóa trong Quân đội; lề thói thực dụng chủ nghĩa sẽ giương oai, tác quái, làm cho sức mạnh chiến đấu của Quân đội suy giảm nghiêm trọng; sợi dây thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng – Nhà nước – Nhân dân và Quân đội sẽ bị cắt đứt; Đảng sẽ “chênh vênh” vì mất chỗ dựa. Cái điệp khúc “đánh bại quân đội Liên Xô” được tái diễn ở Việt Nam có thể thành công.

Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – bí kíp mọi thành công

Các thế lực thù địch hy vọng rằng, trong các tổ chức đảng và công tác đảng, công tác chính trị của Quân đội sẽ không còn hiệu lực, sẽ không còn sự tự phê bình và phê bình; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” chỉ còn là khẩu hiệu trên giấy. Sự toan tính thực dụng lan tràn từ trên xuống dưới, khi mỗi quân nhân chỉ lấy lợi ích làm động cơ phục vụ. Điều đó sẽ dẫn đến thái độ, hành vi cầm chừng, các quân nhân cũng chỉ nghĩ làm gì và làm như thế nào để mình có lợi sẽ thay thế sự trung thực, dũng cảm đấu tranh vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng.

Chúng ta đã nhận diện rất rõ âm mưu thâm độc của chiêu trò “phi chính trị hóa” quân đội – một đòn đánh thâm sâu, cốt để tách sự lãnh đạo của Đảng ra khỏi Quân đội ta, làm cho Quân đội bị lạc đường, chệch hướng XHCN, Quân đội trở nên vô dụng; lúc đó, các thế lực thù địch sẽ nhanh chóng hạ gục Đảng, tước bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội ta.

Bài học này đã được áp dụng thành công ở Liên Xô và Đông Âu nhưng các thế lực thù địch không thể áp dụng ở Việt Nam và họ đã thất bại thảm hại khi cuộc đấu tranh chống “phi chính trị hóa”, “phi đảng hóa” ở Việt Nam đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta. Trong đó, sự kỳ vọng áp đặt sự thống trị của hệ tư tưởng tư sản của phương Tây lên xã hội Việt Nam đã thất bại thảm hại.

Chúng ta đã luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Quân đội và trong xã hội Việt Nam. Cùng với đó, chúng ta đã giáng cho chủ nghĩa thực dụng và văn hóa phương Tây những đòn chí mạng. Nguy cơ đe dọa, làm suy yếu và phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ” đã hoàn toàn thất bại.

Một đội quân có truyền thống, bản chất cách mạng gần 80 năm, đã “đánh đông dẹp tây”; làm cho hai đế quốc đầu sỏ là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã phải cuốn cờ, rút hết quân về nước. Một quân đội như như thế thật anh hùng, đâu dễ “bắt nạt”, một quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân thì chắc chắn không cho phép bất cứ thế lực nào thực hiện “phi đảng cộng sản” trong xã hội Việt Nam; “phi chính trị hóa” trong Quân đội ta. Đó là một điều chắc chắn./.