Mỹ: Bầu cử giữa kỳ khó đoán định

06/11/2018 / SỰ KIỆN QUỐC TẾ

Ngày 6/11, người dân Mỹ bầu lại tất cả 435 ghế trong Hạ viện, 35/100 ghế trong Thượng viện, bên cạnh 39 ghế thống đốc bang và vùng lãnh thổ. Nếu kết quả đảng Cộng hoà vẫn kiểm soát Quốc hội thì hai năm cuối trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump sẽ thuận lợi hơn khi ông có thể dễ dàng tiếp tục các chính sách như tài trợ cho việc xây bức tường biên giới với Mexico, cắt giảm thêm thuế và thực hiện một số nỗ lực khác để bãi bỏ Obamacare…

CHI TIẾT