Cần nhận thức đúng quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin

20/04/2018 / GÓC CHIA SẺ

Quyền con người (QCN) là thành quả phát triển lâu dài của lịch sử nhân loại, là giá trị cao quý chung của các dân tộc. Ngày nay, QCN được xem như là thước đo sự tiến bộ và trình độ văn minh của các xã hội, không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển và bản sắc văn hóa.

CHI TIẾT

CẢNH BÁO NGUY CƠ MẤT AN NINH MẠNG

17/04/2018 / GÓC CHIA SẺ

Sự bùng nổ của các loại hình dịch vụ Internet, công nghệ di động, điện toán đám mây… đang khiến cho vấn đề mất an toàn, an ninh thông tin trong các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước ở mức độ nghiêm trọng, năng lực chống lại sự xâm nhập về thông tin còn yếu, hầu hết không biết rõ đối tượng tấn công cơ sở dữ liệu của mình và chưa có quy trình thao tác để ứng phó khi có sự cố xảy ra.

CHI TIẾT

12 năm thất bại của tổ chức phản động “Khối 8406”

15/04/2018 / GÓC CHIA SẺ

Nhân 12 thành lập cái gọi là “Khối 8406” – thực chất là một tổ chức phản động chống là Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một số bạn hỏi chúng tôi về tổ chức này. Rất nhiều bạn chưa biết về tổ chức phản động này cũng đúng thôi vì nó thành lập từ năm 2006, khi mà internet, mạng xã hội chưa phát triển như hiện nay.

CHI TIẾT


Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn thừa nhận HAEDC vi phạm pháp luật và xin được khoan hồng

11/04/2018 / GÓC CHIA SẺ

Được biết, khi bị bắt, cả Nguyễn Trung Tôn và Phạm Văn Trội đều đã hợp tác với cơ quan công an, nhờ đó vụ án được sáng tỏ và kết quả là việc xét xử rất nhanh chóng. Cũng nhờ 2 “anh hùng” này mà sắp tới, chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến một số hội viên của HAEDC dẫn nhau xộ khám.

CHI TIẾT
ĐỐT VÀNG MÃ LÀ MỘT HỦ TỤC CẦN HẠN CHẾ

24/03/2018 / GÓC CHIA SẺ

Tưởng nhớ người đã khuất là một nét văn hóa trong phong tục tập quán của người Việt từ xưa đến nay và ảnh hưởng từ Trung Hoa vàng mã được xem là một quan niệm về nhân sinh quan, về triết lý uống nước nhớ nguồn, về linh hồn, về thế giới tâm linh đó. Nghi thức hóa vàng mã như biểu hiện để hiện thực hóa quan niệm triết lý dân gian “trần sao âm vậy”, có nghĩa là người sống cần có gì, người âm cũng cần có cái đó. Bằng rất nhiều cách người sống cố gắng liên hệ với thế giới linh hồn. Họ đốt tiền, vàng mã là để tin rằng người chết cũng có được cuộc sống đủ đầy. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, càng khiến cho người Huế ai ai cũng tâm niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Việc hóa vàng mã càng trở thành một điều linh thiêng và cần thiết.

CHI TIẾT