Dự án Xây dựng mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương: Đảm bảo hài hòa giữa thiết kế và công năng sử dụng

05/03/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Dự án Xây dựng Mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương (gọi tắt là Dự án) do KOICA Hàn Quốc tài trợ đang triển khai thi công nhiều hạng mục. Dự án khi hoàn tất ngoài phục vụ phát triển du lịch, sẽ tạo điểm nhấn cho sông Hương.

CHI TIẾT


XỬ LÝ KHAI THÁC CÁT SẠN TRÁI PHÉP TRÊN SÔNG HƯƠNG: Quan trọng vẫn là sinh kế

01/03/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Việc kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển cát sạn lòng sông Hương gần đây đã bước đầu chấn chỉnh được những bất cập tồn tại lâu nay, hạn chế thất thoát tài nguyên, ngân sách nhà nước và sạt lở bờ sông. Tuy nhiên, về lâu dài cần phải chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho những người sống bằng nghề khai thác cát sạn, để họ không còn tái phạm.

CHI TIẾT