Miên man sách cũ …

27/04/2017 / KHÁM PHÁ HUẾ

Huế là vùng đất có truyền thống văn hóa lâu đời; một trong những nét văn hóa hình thành nên bản sắc Huế là văn hóa đọc. Tuy nhiên, theo xu thế thời đại internet, văn hóa này có những mai một nhất định. Để lưu giữ, phát huy văn hóa đọc của vùng đất, con người xứ Huế; Huế ngày mới giới thiệu bài viết của nhà báo Diên Thống để bạn đọc cùng suy ngẫm (bài được dẫn từ facebook của nhà báo Diên Thống)

CHI TIẾTNét mới Lễ hội Áo dài Festival Nghề truyền thống Huế 2017

24/04/2017 / KHÁM PHÁ HUẾ

Huế là nơi đầu tiên tổ chức lễ hội áo dài và sau đó lan dần đến các tỉnh thành khác. Bây giờ lễ hội áo dài được tổ chức khắp nơi nhưng lễ hội áo dài Huế vẫn không trộn lẫn vào ai bởi lễ hội áo dài Huế luôn gắn liền với văn hóa, chủ đề cụ thể. Năm nay áo dài sẽ gắn liền với hội họa Huế.

CHI TIẾTGiữ lửa nghề xưa

13/04/2017 / KHÁM PHÁ HUẾ

“Lấy anh không đói mà lo/Đổ than vô lò là có gạo mai…” là câu ca mà cho đến bây giờ, nhiều thế hệ người con làng rèn Cầu Vực (phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) vẫn nhắc đến một cách tự hào. Với sự hỗ trợ của Nhà nước và quyết tâm giữ ngọn lửa rèn của người làng, ngày ngày nghề rèn truyền thống Cầu Vực “vẫn gõ, vẫn quai như thường”.

CHI TIẾT