Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế nói về tuyến đường kinh tế - quốc phòng nối huyện Nam Đông và A Lưới

03/12/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

​Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, tuyến đường kinh tế - quốc phòng nối 2 huyện Nam Đông và A Lưới thi công chậm là do nhiều nguyên nhân từ địa hình, địa chất, thời tiết… đến việc khảo sát chưa kĩ càng và trong thời gian tới sẽ tái thi công.

CHI TIẾT