Mệnh lệnh của Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế cuối cùng đã bị phớt lờ!

01/01/2019 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Đã quá thời hạn buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, sử dụng đất sai mục đích, Trung tâm mua sắm cạnh siêu thị Big C Huế, tuy nhiên các ban ngành, cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chây ỳ không thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh này.

CHI TIẾT
Đầu tư đã vào “guồng”

01/01/2019 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Từ năm 2019, việc đầu tư đã vào “guồng”, nhiều dự án (DA) dần hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Bức tranh đầu tư sẽ sáng hơn, việc kêu gọi đầu tư càng tập trung hơn về “chất”, tức chú trọng những nhà đầu tư đẳng cấp, có thương hiệu quốc tế…, ông Phan Thiên Định, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định.

CHI TIẾT