Thư phản đối của nhân dân Thừa Thiên Huế trước những hành động của Đan viện Thiên An

15/01/2018 / BLOG PHẢN BIỆN

NHÂN DÂN THỪA THIÊN HUẾ            

Ngày 1 tháng 1 năm 2018

THƯ PHẢN ĐỐI

V/v: Phản đối văn bản số 34/ĐVTA ngày 31 tháng 12 năm 2017 của  Đan viện Thiên An về tình hình liên quan hành vi vu khống, nhục mạ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, chà đạp luật pháp Việt Nam và coi thường của nhân dân chúng tôi!

          Kính gửi:

- Tòa Tổng Giáo phận Huế

- Linh mục Bề trên Tổng quyền tỉnh dòng Biển Đức Việt Nam

- Linh mục Bề trên tổng quyền dòng Biển Đức quốc tế

Nhân dân chúng tôi trân trọng gửi đến Tổng Giáo phận Huế, Linh mục Bề trên Tổng quyền tỉnh dòng Biển Đức Việt Nam, Linh mục Bề trên tổng quyền dòng Biển Đức quốc tế nội dung sau:

1. Ngày 31 tháng 12 năm 2017, Đan viện Thiên An có văn bản số 34/ĐVTA do LM André Nguyễn Văn Tâm, Phó bề trên Đan viện Thiên An ký, có các nội dung vu cáo, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng “danh dự, nhân phẩm” của người do nhân dân chúng tôi bầu ra để làm đại diện cho tiếng nói của nhân dân chúng tôi và làm rối ren tình hình, xuyên tạc trắng trợn sự thật đất đai tại khu vực xung quanh Đan viện Thiên An, đe dọa cuộc sống bình yên – hạnh phúc của nhân dân thôn Kim Sơn, thôn Cư Chánh – xã Thủy Bằng – thị xã Hương Thủy.

2. Và các nội dung vu cáo, sai sự thật tại văn bản số 34/ĐVTA do LM André Nguyễn Văn Tâm, Phó bề trên Đan viện Thiên An ký đã thể hiện việc các tu sỹ ở Đan viện Thiên An đã “ngang nhiên chà đạp lên hệ thống Pháp luật nước CHXH CN Việt Nam” cũng như đi ngược lại giáo lý, giáo luật của Vatican, làm trái lời răn của Chúa, bởi lẽ:

- Thứ nhất: Về khu nhà – vườn – rừng thông mà Đan viện Thiên An cho rằng họ có đến 107 hecta tại thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng là hoàn toàn không có cơ sở. Ngược lại các tu sỹ tại Đan viện Thiên An đã liên tục có các hành vi lấn đất, phá rừng thông đặc dụng, hủy hoại môi trường, phá đường dân sinh, cướp phá mồ mã của nhân dân (quý Tổng giáo phận Huế có thể đọc tin tức báo chí trong và ngoài nước đã phản ánh về vấn đề này). Các tu sỹ ở Đan viện Thiên An cho rằng “đã nhiều lần khiếu nại về đất đai nhưng chưa được giải quyết theo trình tự pháp luật hoặc được giải quyết trái pháp luật” là hoàn toàn vô căn cứ. Nhân dân chúng tôi hỏi quý Tòa Tổng giáo phận Huế: Đan viện Thiên An khiếu nại đòi hỏi cái không phải của Đan viện thì ai có thể giải quyết cho Đan viện? Pháp luật nào quy định phải giành đất mà bao đời nhân dân thôn Kim Sơn, Cư Chánh bỏ bao mồ hôi, xương máu để khai canh, khai khẩn, biến một vùng hoang hóa trở thành một “Đà Lạt giữa lòng Cố đô” cho dã tâm của một số tu sỹ tại Đan viện Thiên An. Trái lại, quý tu sỹ Đan viện hiện nay nên nhìn nhận lại mình, tại sao bao đời nay nhân dân ở đây và Đan viện Thiên An sống hòa hợp với nhau, chung tay xây dựng cuộc sống; nhưng từ khi Antonie Nguyễn Văn Đức (Nguyễn Huyền Đức) và một số tu sỹ từ Nghệ An, Hà Tĩnh vào đây thì đã xảy ra bao nhiêu chuyện trái luân thường, đạo lý (đạo lý gì khi đào mồ, cuốc mã, ăn trôm gia phả của nhân dân?).

Nhân dân chúng tôi cực lực lên án các hành vi của các tu sỹ Đan viện Thiên An hiện nay do Antonie Nguyễn Văn Đức cầm đầu! Chúng tôi hỏi Chúa có dạy con chiên của mình làm những điều xằng bậy như các vị tu sỹ Đan viện Thiên An đã làm hay không?

- Thứ hai: Việc xây dựng các công trình trái phép của tu sỹ tại Đan viện Thiên An; tại văn bản 34/ĐVTA, quý vị cho rằng hoàn toàn phù hợp. Xin thưa với quý Tòa Tổng: Quốc có quốc pháp, gia có gia quy! Các tu sỹ, linh mục tu hành tại Đan viện là con chiên của Chúa, là những người thờ phụng Đức Chúa trời nhưng trước tiên họ phải là những công dân trên đất nước Việt Nam này như bao nhiêu con người khác. Họ có trách nhiệm và phải có trách nhiệm hơn nữa trong việc chấp hành kỷ cương, phép nước, họ phải làm gương cho đồng bào giáo dân chấp hành pháp luật “sống tốt đời, đẹp đạo”. Nước CHXHCN Việt Nam có Luật Xây dựng (số 50/2014/QH13, được Quốc Hội thông qua ngày 18/6/2014), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 quy định rõ ràng, chi tiết về trình tự, thủ tục xây dựng công trình; đó là chưa kể đến các Luật khác có quy định liên quan. Vậy chúng tôi xin hỏi: Đan viện Thiên An xây dựng các công trình trong thời gian vừa qua đã được các cơ quan chức năng cấp Giấy phép hay chưa? Hay là quý tu sỹ, Linh mục của Đan viện coi mình là “ông trời con”, muốn chà đạp lên Pháp luật Việt Nam, coi thường các cơ quan chức năng và nhân dân chúng tôi?

Nhân dân chúng tôi một lần nữa cực lực lên án hành vi coi thường, chà đạp lên Pháp luật Việt Nam của các tu sỹ, linh mục Đan viện Thiên An!

- Thứ ba: Tại văn bản số 34/ĐVTA, các linh mục bề trên của Đan viện Thiên An đã thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình được quy định trong Giáo luật 1983; đi ngược lại thiên chức của những người thờ phụng Đức Chúa trời. Trắng trợn hơn, các vị tu sỹ, linh của Đan viện Thiên An còn xuyên tạc, vu khống, cố tình “cắt câu, bẻ chữ” những nội dung trong văn bản 9451/UBND-NC của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Cũng vậy, quý tu sỹ, linh mục đã tiếp tục coi mình là “ông trời con” tự ý làm thay việc của Cơ quan Điều tra, Tòa án, Viện Kiểm sát khi cố tình quy kết, vu khống ông Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vi phạm nghiêm trọng định chế “nhà nước pháp quyền”, “lạm quyền”, “can thiệp vào công việc nội bộ của tổ chức tôn giáo”, “xúi dục người khác vi phạm pháp luật”, bởi lẽ tại Khoản 1, Điều 20, Hiến pháp 2013 đã quy định:

“Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nàokhác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.”

Cũng vậy, Tại Khoản 1, Điều 31, Hiến pháp 2013 quy định:

“Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.”

Như vậy, với các quy định viện dẫn nêu trên, việc Đan viện Thiên An cố tình quy kết, vu khống ông Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhưng không có chứng cứ chứng minh theo trình tự, thủ tục luật định và không có “Bản án” hoặc “Quyết định” của Tòa án là “ngang nhiên chà đạp lên pháp luật Việt Nam”, thể hiện không đúng chức trách, đạo lý của người tu hành.

- Lưu ý rằng, văn bản số 34/ĐVTA mà trực tiếp là linh mực André Nguyễn Văn Tâm, Phó bề trên Đan viện Thiên An nêu các nội dung sai sự thật, vu khống, “không có chứng cứ”, “không có căn cứ pháp lý” là có dấu hiệu vi phạm Điều 155 (Tội làm nhục người khác), Điều 159 (Tội Vu khống) của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nhân dân chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động phạm pháp, trái giáo luật 1983 của các tu sỹ, linh mục tại Đan viện Thiên An!

3. Các vị Tu sỹ, linh mục của Đan viện Thiên An mà trực tiếp là linh mục André Nguyễn Văn Tâm  đã đưa ra những đề nghị với ông Phan Ngọc Thọ tại công văn số 34/ĐVTA đã thể hiện tinh thần “ngang ngược”, “coi thường luật pháp”, “xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân”, “vi phạm quyền bầu cử của nhân dân”, “can thiệp vào hoạt động bình thường của chính quyền các cấp”, bởi lẽ:

- Thứ nhất: Ông Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế là đại biểu của nhân dân, do nhân dân chúng tôi bầu lên; hoàn toàn phù hợp Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam. Ông Phan Ngọc Thọ đã thể hiện đúng trách nhiệm của một người đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân chúng tôi; đã dũng cảm ký văn bản nêu rõ những hành động vi phạm pháp luật của Antonie Nguyễn Văn Đức, qua đó đề nghị quý Bề trên của dòng Biển Đức không tiếp tục bổ nhiệm Antonie Nguyễn Văn Đức tại Đan viện Thiên An là hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của nhân dân chúng tôi. Ông Phan Ngọc Thọ đã đại diện cho nhân dân chúng tôi nêu lên nguyện vọng để đề nghị, chúng tôi nhấn mạnh một lần nữa để quý vị hiểu rõ là “Đề nghị” chứ không bắt buộc, ép buộc. Vậy, hà cớ gì quý tu sỹ, linh mục Đan viện Thiên An quy kết ông Phan Ngọc Thọ đã “can thiệp vào nội bộ của tổ chức tôn giáo”?

Ông Phan Ngọc Thọ do nhân dân chúng tôi bầu lên, là đại biểu Quốc Hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Đan viện Thiên An có quyền gì để yêu cầu cách chức ông Phan Ngọc Thọ? Quý vị tu sỹ, linh mục của Đan viện Thiên An thiếu hiểu biết pháp luật (cụ thể là Luật Bầu cử HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, …) hay quý vị muốn coi trời bằng vung, muốn chà đạp lên luật pháp Việt Nam.

- Thứ hai: quý tu sỹ, linh mục Đan viện Thiên An đã “can thiệp vào hoạt động bình thường của cơ quan chính quyền Nhà nước”, vi phạm pháp luật, coi thường nhân dân chúng tôi khi yêu cầu thuyên chuyển ông Phan Ngọc Thọ. Xin nói để các vị rõ ông Phan Ngọc Thọ đã ký một văn bản thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân chúng tôi về những việc làm xấu xa của các tu sỹ, linh mục tại Đan viện Thiên An; phải chăng quý tu sỹ, linh mục tại Đan viện Thiên An cảm thấy không yên tâm nếu ông Phan Ngọc Thọ vẫn là người đại diện cho nhân dân chúng tôi thì bao nhiêu tội lỗi của các tu sỹ, linh ở Đan viện sẽ tiếp tục bị bóc trần? Vậy nên quý vị đã hàm hồ, bất chấp lẽ phải, luật lệ để yêu cầu chính quyền hết “cách chức” đến “thuyên chuyển” ông Phan Ngọc Thọ.

Quý tu sỹ, linh mục tại Đan viện Thiên An là những người tu hành, thờ phụng Đức Chúa trời nhưng tại sao các vị lại còn vương vấn trần tục, can thiệp vào việc đời? Đó có phải là bổn phận của người tu hành hay không?

- Thứ ba: linh mục André Nguyễn Văn Tâm viện dẫn quy định của Hiến pháp về quyền tự do cư trú, để cho rằng đề nghị thuyên chuyển Antonie Nguyễn Văn Đức của Chính quyền Thừa Thiên Huế là vi hiến. Như chúng tôi đã nói nhiều lần ở trên, linh mục Tâm đã cố tình hiểu sai pháp luật, viện dẫn một cách vô căn cứ, chủ quan để đạt được mục đích của mình! Hiến pháp quy định công dân có quyền tự do cứ trú, đúng và Hiến pháp nước CHXH CN Việt Nam luôn khẳng định điều đó; và thực tế có ai cấm Nguyễn Văn Đức cư trú không? Quý vị cứ đốt đuốc đi tìm trong văn bản 9451/UBND-NC của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có dòng nào nói rằng Nguyễn Văn Đức không được cư trú tại đây không? Ở đây, thuyên chuyển đã bị linh mục Tâm cố tình hiểu sai để vu khống Chính quyền Thừa Thiên Huế. Antonie Nguyễn Văn Đức đã có nhiều hành động trái luân thường, đạo lý, bị nhân dân Thừa Thiên Huế lên án thì việc Chính quyền Thừa Thiên Huế thay mặt nhân dân đề nghị thuyên chuyển Antonie Nguyễn Văn Đức là cần thiết, là đơn thuần đề nghị Antonie Nguyễn Văn Đức không tiếp tục giữ cương vị là người quản lý Đan viện, nhằm tránh tiếp tục có những hành vi xấu với nhân dân, chứ có cấm Antonie Nguyễn Văn Đức cư trú không?

Lưu ý với quý vị rằng Linh mục Bề trên Tổng quyền dòng Biển Đức đã từng nhiều lần nhắc nhở các tu sỹ, linh mục Đan viện Thiên An về việc cư trú tại Đan viện phải chấp hành quy định pháp luật của Nhà nước về cư trú, đi lại và nhắc nhở Đan viện về số lượng tu sỹ được ở lại Đan viện Thiên An; vậy quý tu sỹ, linh mục của Đan viện Thiên An đã thực hiện hay chưa?

- Thứ tư, theo Điều 21, Điều 22 Luật Tổ chức chính quyển địa phương năm 2015, quy định:

“Tổ chức thực hiện ngân sách tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi; thực hiện các biện pháp quản lý, sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác; thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong phạm vi được phân quyền.”

“Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.”

Theo nhân dân chúng tôi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Phan Ngọc Thọ thời gian qua chưa làm tròn trách nhiệm của mình, bởi lẽ: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan chức năng đã để một số tu sỹ, linh mục của Đan viện Thiên An hoạt động manh động, lộng hành trong một thời gian dài, gây mất an toàn cho nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân, phá hủy môi trường, vi phạm thuần phong mỹ tục, … nhưng mãi cho đến ngày 23/12/2017 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mới có văn bản đề nghị không tiếp tục bổ nhiệm linh mục và thuyên chuyển Antonie Nguyễn Văn Đức (Nguyễn Huyền Đức). Đáng lẽ ra, việc này phải đến sớm hơn, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật hơn!

YÊU CẦU:

Từ các nội dung trình bày trên, để xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, nhân dân các thôn Kim Sơn, Cư Chánh – Thủy Bằng, Hương Thủy, để giữ uy tín cho đồng bào công giáo và sự phát triển vì thịnh vượng chung; với các hành vi vi phạm pháp luật, trái luân thường, đạo lý của tu sỹ, linh mục Đan viện Thiên An mà đứng đầu là các ông Antonie Nguyễn Văn Đức (Nguyễn Huyền Đức), André Nguyễn Văn Tâm, kính đề nghị Tổng Giáo phận Huế, Linh mục Bề trên Tổng quyền tỉnh dòng Biển Đức Việt Nam, Linh mục Bề trên tổng quyền dòng Biển Đức quốc tế và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế một số nội dung cụ thể sau:

1. Đề nghị Linh mục Bề trên Tổng quyền tỉnh dòng Biển Đức Việt Nam, Linh mục Bề trên tổng quyền dòng Biển Đức quốc tế xử lý trách nhiệm linh mục André Nguyễn Văn Tâm vì đã có dấu hiệu vi phạm Giáo luật 1983, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, “can thiệp vào hoạt động của chính quyền các cấp”, “vu khống, xúc phạm danh dự ông Phan Ngọc Thọ”. Đồng thời, đề nghị Quý Linh mục Bề trên Tổng quyền tỉnh dòng Biển Đức Việt Nam, Linh mục Bề trên tổng quyền dòng Biển Đức quốc tế không tiếp tục bổ nhiệm linh mực Antonie Nguyễn Văn Đức (Nguyễn Huyền Đức) làm bề trên Đan viện Thiên an và thuyên chuyển ra ngoài địa bàn Thừa Thiên Huế.

2. Nhân đây, nhân dân chúng tôi yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và chính quyền các cấp, quý cơ quan chức năng phải kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn trong xử lý các vi phạm của Đan viện Thiên An; trả lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân chúng tôi. Yêu cầu cơ quan Công an vào cuộc điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của các tu sỹ, linh mực tại Đan viện Thiên An

3. Quý tu sỹ, linh mục Đan viện Thiên An phải rút ngay văn bản 34/ĐVTA và xin lỗi nhân dân chúng tôi, xin lỗi cá nhân ông Phan Ngọc Thọ. Đan viện Thiên An phải chấm dứt ngay các hành động chặt phá rừng, lấn chiếm đất đai, xâm phạm mồ mã, phá đường dân sinh, …!

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên

- Ban Tôn giáo Chính phủ

- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

- Hội đồng Giám mục Việt Nam

- Đại Sứ quán Hoa kỳ tại Việt Nam

- Phái đoàn ngoại giao Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

- Đại Sứ quán Canada tại Việt Nam