CHẤN CHỈNH HẠN CHẾ, TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG

UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đề nghị với các đơn vị liên quan giám sát quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, để phát huy giá trị đặc sắc của ca Huế sau khi kiểm tra hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương vào tối 28/5.

 

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình kiểm tra các thuyền phục vụ biểu diễn ca Huế tại Bến tòa Khâm

Theo ông Bình, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các giải pháp tiến hành rà soát, kiểm tra, thực hiện tốt việc xây dựng môi trường du lịch một cách tốt nhất, trong đó biểu diễn ca Huế là một trong những nội dung quan trọng.

Thực tế trong thời gian qua, công tác tổ chức các dịch vụ ca Huế vẫn còn một số tồn tại nên đã yêu cầu đổi mới quy chế. Cụ thể, yêu cầu một số đơn vị quản lý nhà nước, các đội liên ngành… có biện pháp chấn chỉnh, xây dựng các quy trình, tổ chức hiệu quả biểu diễn ca Huế. Đặc biệt yêu cầu các đơn vị tổ chức dịch vụ ca Huế, các chủ thuyền chấp hành một số quy định liên quan.

“Đề nghị các thuyền phải lắp camera, các đơn vị tổ chức sự kiện phải đăng ký, việc tổ chức bán vé cũng như các hoạt động dịch vụ một cách quy chuẩn”, ông Bình nhấn mạnh và khẳng định tỉnh sẽ chỉ đạo, theo dõi một cách sát sao hoạt động này.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình kiểm tra một thuyền phục vụ biểu diễn ca Huế

Trước đó, vào đầu tháng 5, UBND tỉnh đã ban hành quy chế mới về quản lý và tổ chức hoạt động biểu diễn ca Huế. Trong đó, quy định kỹ về hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương. Cụ thể như phải đảm bảo có ít nhất 7 diễn viên, nhạc công khi biểu diễn trên thuyền nhỏ (thuyền đơn) với lượng khách dưới 15 người và ít nhất 8 diễn viên, nhạc công khi biểu diễn trên thuyền lớn (thuyền đôi) với lượng khách 15 người trở lên, các loại thuyền du lịch khác; có ít nhất 3 trong 4 loại nhạc cụ: đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn nguyệt. Ngoài ra có thể có nhạc cụ như đàn bầu, sáo, phách và các loại nhạc cụ khác phù hợp với chương trình biểu diễn.

Điểm đón và trả khách nghe biểu diễn Ca Huế trên sông Hương tại Bến Tòa Khâm và các bến được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo đúng quy định. Phạm vi neo đậu thuyền khi biểu diễn ca Huế trên sông Hương từ cầu Trường Tiền đến cầu Dã Viên; vị trí neo đậu khi biểu diễn đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các thuyền là 50m. Các thuyền du lịch có hoạt động tổ chức biểu diễn Ca Huế phải lắp đặt từ 2 đến 3 camera giám sát tại khu vực biểu diễn (dữ liệu lưu trữ tối thiểu 7 ngày) được kết nối với hệ thống thông tin của cơ quan quản lý khi tham gia hoạt động biểu diễn…

Quy chế này còn yêu cầu không được tự ý thay đổi nội dung chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, giảm thời lượng, thay đổi bài hát, rút ngắn lời dẫn làm ảnh hưởng chất lượng chương trình biểu diễn ca Huế. Không tổ chức biểu diễn ca Huế trên sông Hương khi thuyền đang lưu thông từ điểm xuất phát ra phạm vi neo đậu và xuất phát vào bến trả khách. Không ghép khách lẻ vào khách đi theo đoàn khi tổ chức biểu diễn ca Huế trên sông Hương. Không thực hiện các dịch vụ, bán vé lẻ nghe ca Huế ngoài phạm vi đăng ký kinh doanh và khu vực bán vé tập trung nghe chương trình biểu diễn ca Huế được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện…

Báo Thừa Thiên Huế online