Rau rớn quê nhà

09/09/2018 / KHÁM PHÁ HUẾ

“Nhất nước dừa, vừa vừa rau rớn!” đó là khẳng định của ba tôi khi nói về cái ăn mà theo ông là sạch nhất, không lo hóa chất! Đúng vậy, rau rớn mọc giữa đồng nhờ trời đất nuôi mà lớn.

CHI TIẾT41 năm miệt mài đạp xe thồ

30/08/2018 / KHÁM PHÁ HUẾ

“Cô gì ơi, giúp tôi một tay. Nhẹ thôi nghe, toàn hàng trái cây hết nếu không cẩn thận không thì dập nát, tui phải bù tiền” – cụ ông xe đạp thồ dặn dò người phụ nữ mà mình nhở vả. Khi thùng trái cây đưa lên xe đạp và được buộc chặt cũng là lúc mồ hôi lấm tấm trên trán, sau ngụm nước ông lại lọc cọc chở đến theo địa chỉ người thuê đưa cho.

CHI TIẾT