VỚI CẢ NIỀM TIN

02/02/2019 / GÓC CHIA SẺ

 

 

     Với 89 mùa xuân đã qua là một thời gian đủ dài để suy ngẫm đầy đủ về vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng cộng sản Việt nam.Dù có nhiều thăng trầm nhưng Đảng ta là nhân tố quan trọng,có tính quyết định ,không thể thay thế với sự phát triển đi lên của Đất nước.

     Những người hiểu rõ lịch sử chắc chắn không bao giờ quên,dù còn có nhận định đánh giá trái chiều,thậm chí công kích,chê bai nhưng với lịch sử đã qua thì mãi mãi đó là sự thật.Trong những năm đầu ,Đảng ta chưa có một địa vị rõ ràng trong vai trò lãnh đạo dân tộc,chưa đủ khả năng tập hợp các tầng lớp nhân dân nên chưa thể hiện được vị thế của mình.Có những thời điểm gặp muôn vàn khó khăn Đảng phải rút vào hoạt động bí mật chờ thời cơ thuận lợi.Cuộc cách mạng tháng 8/1945 nổ ra với sự hình thành  nhà nước độc lập đầu tiên ở Đông nam Á đã đưa Việt nam hình thành một Quốc gia có chủ quyền trên bản đồ Thế gới. Từ đó đến nay với vai trò,sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt nam ,lịch sử Đảng gắn liền với những thắng lợi hết sức vẻ vang trong bảo vệ và xây dựng đất nước.Những dấu mốc lịch sử từ đánh thắng thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ,từ cuộc chiến bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ biên giới Tây nam đến đánh thắng chiến tranh biên giới phía Bắc.Đó là những mốc son chói lọi mà trước đó các tổ chức yêu nước không thể làm được.Đến giai đoạn hiện nay mặc dù chúng ta đang còn nghèo nhưng với đường lối kinh tế,chính trị đúng đắn chúng ta đang từng bước đưa Đất nước thoát khỏi nghèo nàn,lạc hậu với những bước đi vững chắc.Những năm gần đây nhiều chỉ tiêu kinh tế ,xã hội đề ra đều đạt và vượt mức so với kế hoạch. Năm 2018 tổng mức GDP đạt 7,08% là mức tăng trưởng cao nhất đạt được sau 11 năm. Không phải ngẫu nhiên khi các tổ chức tài chính Thế giới xếp Việt nam vào một trong 10 nước có mức tăng cao nhất thế giới. Như vậy để thấy Đảng ta không trì trệ,yếu kém trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Không như luận điệu của các thế lực thù địch,những kẻ chống đối chính trị thường được rêu rao nhằm xuyên tạc đường lối lãnh đạo trong thời kỳ hòa bình của Đảng ta.Đó là những thành quả lớn lao dù cho còn ai đó suy diễn sai lệch,hạ thấp vị thế của Đảng nhưng không thể phủ nhận vì đó là sự thật.Nói như vậy để chúng ta có quyền tự hào ,tin tưởng.

      Bên cạnh đó cũng phải thấy một thực tế đang tồn tại đáng báo động,làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân.Như Đảng ta đã thừa nhận về nạn tham nhũng đang là “quốc nạn”,là “giặc nội xâm” đang bị “một bộ phận không nhỏ”cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất đục khoét,làm giàu bất chính.Chưa có khi nào danh dự,uy tín của Đảng bị tổn thương nặng nề như vậy .Cũng như trong lịch sử, Đảng ta lại phải đối mặt với “nguy cơ” và thách thức từ chính một bộ phận cán bộ suy thoái trong nội bộ.Đứng trước mỗi khó khăn, phức tạp của tình hình, một lần nữa lại được chứng minh bản lĩnh nhạy bén của Đảng.Bản chất mang tính chiến đấu của Đảng cầm quyền lại được nâng lên tự đấu tranh để “chiến thắng chính mình”. Chỉ trong một thời gian ngắn đã Đảng ban hành một loạt nghị quyết quan trọng nhằm xây dựng chỉnh đốn Đảng,chống tham nhũng,lợi ích nhóm vv…Không chỉ trên văn bản mà với các quyết định xử lý quyết liệt,nghiêm minh đã kỷ luật hàng loạt cán bộ,kể cả hàng ngũ lãnh đạo cấp cao từ trung ương đến địa phương.Chưa có thời kỳ nào số cán bộ bị kỷ luật cao gấp 3 lần vài ba chục năm trước đó.Trong đó có cả ủy viên Bộ chính trị,ủy viên TW, Bí thư,Chủ tịch cấp tỉnh, nhiều sĩ quan tướng lĩnh trong lực lượng công an,quân đội.Không chỉ kỷ luật trong Đảng mà còn xử lý nghiêm minh trước pháp luật  với phương châm: không có ngoại lệ,không có vùng cấm. Đó cũng chính là một thách thức rất lớn mà Đảng ta đã và còn tiếp tục phải làm nhằm củng cố uy tín.Chống tham nhũng chính là tăng cường sức chiến đấu của Đảng,lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân.Đây là cuộc chiến chống “giặc nội xâm”gay go,quyết liệt thể hiện bản lĩnh của Đảng với trách nhiệm trước cao nhất trước sự tồn vong của chế độ.

     Một mùa xuân mới đang về,chúng ta vui mừng,tự hào về kết quả quan trọng đạt được. Những thành tựu đó tạo nên nền tảng vững chắc cho đất nước tiếp tục phát triển,đổi mới và hội nhập thành công.Con đường đi lên còn nhiều chông gai thử thách,nhưng nhìn lại chặng đường đã qua với vai trò lãnh đạo của mình Đảng ta đã từng bước hoàn thành sứ mệnh với dân tộc. Chúng ta có thêm hy vọng và đặt cả niềm tin .

 

                                                                                             NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH